ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH PORTUGUESE GREEK BULGARIAN RUSSIAN ARABIC CHINESE JAPANESE LATVIAN CZECH CROATIAN HUNGARIAN POLISH ROMANIAN DANISH DUTCH SWEDISH FILIPPINO INDONESIAN

Info:
nl@tlig.org Deze web site geeft informatie over de boodschappen van God welke Vassula Rydèn sinds 1985 heeft doorgegeven aan de wereld.

BOODSCHAPPEN NEW


 
«Mijn Vassula, Mijn Woord is als een lamp om licht te geven en te schijnen, opdat iedere ziel mij moge zien en voelen en tot mij moge terugkeren. Begrijp je? Ik verlang deze duisternis te verwijderen, die zo zwaar over de wereld ligt. Ik geef je Mijn lamp, opdat je hem op een standaard zult plaatsen en niet onder jullie bedden."» (Jezus - 28 augustus 1989)


Bericht betreffende het Vatikaan en Het Ware Leven in God


De PAUS
ten opzichte van Vassula

Kardinaal RATZINGER
U mag doorgaan met het bevorderen van haar geschriften

HANDSCHRIFTEN
Informatie over de handschriften

BOEKEN
Gepubliceerde boeken

OECUMENE
Gods Oproep aan Zijn Kerk

CONGREGATIE VAN DE GELOOFSLEER
Correspondentie tussen Vassula en de Congregatie van de Geloofsleer (Vaticaan)

JEZEBEL GEEST
Pas op voor de Jezebel geest

FOTO'S

INTERNET RADIO
Het Ware Leven in God radio in het Nederlands

ACHTERGRONDEN
over Vassula en haar missie

VERSPREIDERS
van de boeken en de boodschappen

           
NIEUWE BOODSCHAPPEN
Nieuw gepubliceerde Boodschappen sinds 2003


NIEUW BOEK


Vassula roept op tot gebed


NIEUWE BOODSCHAP
22 mei 2012NIEUWE BOODSCHAP
5 mei 2011VASSULA over PROFETIEËN
na de tsumani in Zuid Oost Azië

EEN PROTESTANTSE kijk
op de Eenheid en onze heilige Moeder Maria

           
GEBED VAN BEROUW EN BEVRIJDING

De KRUISWEG
meditaties genomen uit Het Ware Leven in God

RICHTLIJNEN voor GEBEDSGROEPEN

Een INTRODUCTIE
bij de boodschappen

DE 3 GEBEDEN

VIDEO
Vassula spreekt in Hilversum

De BISSCHOP van BABYLON
Toespraak van de bisschop van Babylon, Theofylaktos

De ZIEL
Een overweging over de stof van de ziel
door Pater Vladimir Zielinski

REISVERSLAGEN
Verslagen van Vassula's reizen over de gehele wereld

HERKENBAAR JOODS
Zuster Seraphim


 
Vassula Rydèn is Griekse van nationaliteit, in Egypte geboren en behoort tot de Grieks Orthodoxe kerk. Zij is moeder van twee zoons en echtgenote van een Zweedse wereld vreemdelingen hulpwerker en leefde de meeste tijd van haar leven in Derde Wereld landen. Zij praktizeerde haar geloof niet maar was bezig met alledaagse dingen, werkte als schilderes en speelde tennis op het niveau van nationale competities.

In 1985, terwijl ze in Bangladesh leefde, ervoer Vassula het eerste visioen van haar Engelbewaarder Daniel, en later, na een zuivering en geestelijke groei, werd zij door God geroepen om Hem te dienen door het overbrengen van Zijn Goddelijke woorden aan alle mensen. Vassula ontvangt deze inspiraties in de vorm van locuties en door innerlijke visioenen. God heeft haar gevraagd deze profetische boodschappen "Het Ware Leven in God" te noemen.

"Waar Leven in God" is een Goddelijke oproep tot allen om meer berouw, verzoening, vrede, liefde en bovenal de eenheid van de Kerk.

Verkrijgbaar nu in 40 talen, hebben de boeken van "Het Ware Leven in God" met hun inspiraties duizenden trouwe, serieuze lezers, die de woorden ter harte genomen hebben door de Genade van de Heilige Geest, en brengen vruchten voort in dienstwerk zoals het promoten van huizen van naastenliefde die de armen dienen en "Beth Myriam" (Huis van Maria) genoemd worden .

Sinds 1988 is Vassula uitgenodigd te spreken in meer dan 60 landen en heeft zij meer dan 800 voordrachten gehouden. Vassula ontvangt geen honoraria of persoonlijk materieel voordeel voor haar inspanningen. De Heer heeft tegen haar gezegd: 'Ik heb jou om niet gegeven, geef jij dus ook om niet'.

Een van de belangrijkste zaken in de boodschappen is de eenheid van de Christenen, en zij is door alle denominaties uitgenodigd te spreken over haar boodschappen. In 1995 heeft de Congregatie voor de Geloofsleer in het Vatikaan aanvankelijk een "Notificatie" uitgegeven met betrekking tot bepaalde aspecten van haar boodschappen, maar na diepgaande studies aldaar is de situatie in 2004 gewijzigd door een brief van de Prefect van de Congragatie, Kardinaal Joseph Ratzinger, de huidige Paus Benedictus XVI.

Thursday, 21-Jan-2021 00:47:36 GMT