HOME INDEX
MEGADOM NEKED A TANÍTVÁNY SZÍVÉT


1993. május 12.
Izrael, Tel Aviv

Uram, tedd fülemet olyan éberré, szememet olyan figyelővé és szívemet olyan érzékennyé, mint a tanítványét, hogy magamba fogadhassam Szentlelkedet!

Lásd, mindent megadok neked, érző szívet, a tanítvány értelmét és buzgóságot, hogy örömet szerezz nekem. Engedd, hogy ily módon vegyelek igénybe! Mostantól fogva nem kell zavarban érezned magadat. Mindezt az én dicsőségemre teszem... Azt akarom, hogy egy napon majd te és mások is megosszák velem dicsőségemet... Ezért maradj szeretetemben, világosságom gyermeke!

Uram, köszönöm, hogy meghívtál szülőföldedre!

Úgy tetszett nekem, hogy te is részesülj abban a látványban, amely egykor elém tárult. Azt gondolom, hogy tudod mi az, amit leginkább akarok tőled... Igen, Vassula, azt akarom, hogy hozz nekem lelkeket, hogy leheletem felébressze őket! Dédelgess szereteteddel, enyhítsd szomorúságomat, enyhítsd fájdalmaimat, simogasd meg átszúrt Szívemet! Jöjj hozzám, és itasd föl véres könnyeimet! Leányom? Imádkozz Szívem közelében, és suttogd el nekem imáidat! Erőteljesen fogom véghezvinni benned terveimet, mert „igent” mondtál nekem.
  Csupán szeretetet, engedelmességet, és most a szívedet kérem tőled. IC

previous index next