HOME INDEX
IRGALMAMAT ÉS SZERETETEMET FEDM FEL E VILÁG ELŐTT


1993. május 10.

Ó Jahve, miért vagy újból oly távol tőlem? Könnyíts szívem fájdalmán! Vess legalább egyetlen pillantást segéd rabszolgádra!

Jahve a Nevem, és a Nevem Szent 1 Az én békémet adom neked. Vassula, Atyád azért szól hozzád, hogy viszonzásul ismételd el Szavaimat minden nép előtt, és fedd fel Szent Arcomat, fedd fel mindazt a titkot, amit a füledbe súgtam. Irgalmamat és szeretetemet fedem fel a világ előtt. Azért jövök, hogy megmentsem az elnyomottat az elnyomó kezéből és a megtévesztőtől. Ne nyugtalankodjék szíved, gyermekem! Emeld hozzám újból megtört hangodat! Imádkozni fogsz, és én, a te Abbád, hallani foglak! Emeld hozzám szemedet, gyermekem és tudd, hogy én vagyok Védelmeződ és Pajzsod! Félelem nélkül emeld hozzám szívedet a téged körülvevő sötétségből és homályból! Nem engedem, hogy szíved elmerüljön benne!

Drága gyermekem, nem vagy apátlan árva, érezd jelenlétemet! ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK veled van. Így hát örömmel emeld hozzám lelkedet, és leld gyönyörűségedet jelenlétemben! Örvendezz, mert Szentlelkem, az igaz Közbenjáró és Szószóló fogja képviselni ügyedet! Mire céloznak tehát elnyomóid?

Jahve, Istenem, szavaim meggondolatlanok voltak, de nehezen tudok lépést tartani a Te szeretett Fiad, Jézus lépteivel. Félek, hogy mögötte maradok ebben a műben, és elveszítem őt szemem elől!

Ne félj! Azt akarom, hogy az én hatalmas erőmre támaszkodj! Menj békében!


1993. május 11.

Itt vagyok Uram, újból a válladon sírok. Én vagyok a mi időnk új Jóbja, tele panasszal...

Nem ismered Jóbot, ha azt gondolod, hogy ugyanazt éled át, amit Jób átélt...


1 Úgy éreztem, hogy Isten szeretetének esője hull rám...

previous index next