HOME INDEX
HACSAK ÚJJÁ NEM SZÜLETIK AZ EMBER, NEM LÁTHATJA MEG ORSZÁGOMAT


1993. május 6.

Gyermekem, én, Jahve megáldalak. Országom a tisztaszívűeké, ők meglátják szépségemet! Gyermekem, bölcsességem visszariad azoktól, akik nem tudják felismerni Szent Arcomat most, hogy beszélek. Amíg nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, semmit, semmit nem fedek fel előttük. Ezért imádkozz azokért a lelkekért, akiket elvakít saját bölcsességük! Nem hallottad, hogy a Bölcsesség fel fogja emelni a szegényt és a nagyok mellett ad neki helyet? Különösen sokat imádkozz azokért, akik azt mondják, hogy „látnak” de elítélik Szentlelkemet ezekben az üzenetekben, mert hasonlóképpen üldözték szeretett Fiamat és Ő előtte a prófétákat is. Hacsak újjá nem születik az ember, nem láthatja meg országomat. Jöjj, az én békémet adom neked. Bízz bennem!

previous index next