HOME INDEX
TÖRVÉNYEMET NEM NEHÉZ KÖVETNETEK,
HA IGAZÁN SZERETTEK ENGEM


1993. május 18.
Izrael

Üzenet a kanadai zarándokok részére:

Vassulám, fogadd békémet! Mondom neked, akit annyira szeretek és akit Atyám annyira kedvel, hogy én, a názáreti Jézus szabadítottalak meg téged. Én szabadítottalak meg mindannyiatokat. Dicsérjetek engem, és imádkozzatok azokért, akiknek szíve még távol van az enyémtől és a világ foglyai. Ünnepélyesen mondom nektek: A napok meg vannak számlálva, és az, akit vártatok, hirtelen jön el közétek! Ezért legyetek felkészülve... és úgy éljetek mindennap, mintha az lenne utolsó napotok a Földön!

Én megdicsőítettem Atyámat, ti nem fogtok engem megdicsőíteni? Valóban én, a ti Megváltótok hoztalak ide titeket, hogy nyomaimat kövessétek 1 Mondom nektek, aki engem szolgál, engem kövessen mindvégig! Aki hallgat hangomra és szavamra, panasz nélkül fogja elviselni a megpróbáltatásokat. Törvényemet nem nehéz követni, ha igazán szerettek engem. A szeretet hódít, a szeretet megnyilatkozik, a szeretet türelmesen elvisel mindent. Ezért jöjjetek, és ne vonjatok meg tőlem semmit! Ne féljetek! Az én Szívem a Szeretet tárháza. Kis barátaim, teljes Szívemből megáldalak benneteket.IMÁDSÁGBéke legyen veled! Mondd utánam e szavakat:

Jézus, világosságom, Jézus, Vezetôm,
szeretlek, mert megmutattad nekem az utat.
Szentlélek, Szent Társam és Barátom,
szeretlek Téged, aki fülembe súgod
a tanácsot, a bölcsességet és a vigaszt,
szeretlek, mert megengedted,
hogy lássak és halljak.
Imádlak Téged, mert feltámasztottál engem,
és Te, édes égi Manna
lettél az én mindennapi Kenyerem.
Megvigasztaltad
szomorú és nyomorúságos lelkemet.
Gondoskodsz rólam ebben a sivatagban,
és számon tartod, mire van szükségem.
A Szentháromság dicsôségére
lobogó lánggá éleszted
az emberiségnek szánt adományaidat.
Add meg mindannyiunknak a kegyelmet,
hogy törvényed követésére szenteljük magunkat
és törvényed legyen gyönyörűségünk! Amen.

Jól van. Szeretlek és megáldalak. A te Kedvesed. IC


1 Jézus úgy gondolja, hogy a szülőföldjén lévő nyomait.

previous index next