HOME INDEX
SENKISEM TARTÓZTATHATJA FEL SZENTLELKEMNEK EZT AZ ÓRÁJÁT


1991. október 29.

Istenem!

ÉN VAGYOK. Nem vagy egyedül. Jelen vagyok és veled vagyok. Vassula, hadd beszéljek veled! Higgy bennem! A közeledben vagyok. Jöjj! Figyelj rám, és elmélkedj rólam! Munkálkodj dicsőségemért, leányom! Mondd meg nekik 1 ily módon: "Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa." Ti mindannyian igen értékesek vagytok számomra. Imádkozzatok többet, mint valaha, és én megsegítem a nyomorúságosokat, meggyógyítom a vakokat, és megtanítalak törvényemre benneteket, az idegeneket és a tieiteket is.
A Szeretet szeret téged.

A következő üzenet egész angliai utazásom bevezetésének tekinthető:

Később:

Vassula, légy kitartó imáidban! Szeretlek gyermekem, és bár ismerem gyengeségedet leányom, vezesd gyermekeimet az igaz hitre, hozz mindenkit hozzám! Ez is küldetésedhez tartozik. Ó gyermekem, munkálkodj buzgón értem, Uradért!

Uram, nem mindenki figyel ezekre az üzenetekre, amikor elmondom nekik. Lehetséges, hogy nem értették meg? Nemcsak magamról beszélek, hanem a jelenlegi jelenésekről és mindazokról is, akiket Te természetfeletti módon eszközként használtál. Egyenesen megkérdezem Tőled: a felsőbb hierarchiából hányan hallgatják meg ma és hányan fogadják kedvezően üzeneteidet? Hányan?

És tegnap hány főpap és írástudó hallgatott meg és fogadott kedvezően engem? Vassula, van egy maradék, akiket a kegyelem választott ki. Ők hisznek. Az Írások mondják:
"Ki nem keresett, rám talált,
fölismert, ki utánam nem járt" 2
pedig kezdettől fogva mindenkit meghívtam iskolámba.
Szentlelkem a ti Vezetőtök,
Hitvesetek és
Mesteretek. 3
Bizony mondom nektek, hogy hamarosan minden nemzetet összegyűjtök a szeretetben. Lelkem fog bennetek lakni és látást ad a vakoknak, mert a világosság, amit kaptok, az én természetfeletti világosságom. De milyen nehéz bejutni világosságomba azoknak, akik saját lelkükben halmoztak fel gazdagságot! Milyen nehéz a bölcseknek bejutniuk országomba!
Bizony mondom nektek, hogy társadalmatok kivetettjei és azok, akiket ti méltatlanoknak neveztek, előbb jutnak be. Igen! Be fognak jutni azok, akik nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között, akik nem tudják, melyik a jobb és melyik a bal kezük!
Mindenkit meghívtam és hívok, hogy üljenek asztalhoz velem, de sokan nem válaszolnak meghívásomra. Kinevették és megvetették jóságos hívásomat. Tanításuk okozta azoknak bukását, akik pedig el akartak jönni. Hasonlítsátok össze mindezt a menyegzőről szóló példabeszédemmel 4!
Vissza fogok jönni 5
, és remegni fognak. Remegni fognak, amikor felismerik, kit utasítottak vissza egész idő alatt. Megtagadták az én Lelkemet és inkább saját lelkük vezetésére bízták magukat. Megtagadták világosságomat az övék kedvéért. Megtagadták mennyei tudásomat, melyet Bölcsességem adott, egy másodrendű filozófiáért és saját racionális tudományukért.
Elhagyták hitüket,
mert visszautasították Lelkemet, világosságomat és tudásomat. Elveszem tőlük országomat és olyan népnek adom, amely meg tudja teremni gyümölcseit.
 Akkor e népeket úgy fogom üdvözölni, mint sajátjaimat, és megkérem őket, hogy jöjjenek és éljenek velem. Ez az óra már valójában itt van. Úgy határoztam, hogy magam köré vonom a rosszhírűeket, azokat, akik ott ácsorognak minden utcasarkon, a méltatlanokat, a semmik semmijét, a nyomorultakat és azokat, akik sohasem ismerték Nevemet. Odafordulok a nyomorúságos sokasághoz, amely sohasem szeretett engem, és a szeretet nemzetévé, szent nemzetté teszem őket, és ők dicsőíteni fognak engem. Az élő Isten papjainak fogják nevezni őket, az Amen papjainak, és ebben a papságban fogom újjáépíteni Egyházamat. E szívekben foglak egyesíteni titeket, és Testem meg fog pihenni.
 Itt az óra, és senki sem tartóztathatja fel Szentlelkemnek ezt az óráját.
Amikor majd látjátok, hogy a világ szétesik lábatok alatt, amikor majd jobbra nézve pusztuló országokat és porhalommá váló városokat láttok, balra pedig beomló hegyeket, tudjátok, hogy e jelek Szentlelkem kiáradásának kezdetét jelzik. Amikor majd azt látjátok, hogy tanítványaim, akiket magam neveltem, félelem nélkül beszélnek Nevemben, ne szakítsátok félbe őket! Álljatok ellen a kísértésnek, és ismerjétek fel léptük neszét! Folyamatosan küldöm hozzátok e szenteket, hogy útközben összegyűjtsék Testem leválasztott részeit. Senki sem tudja őket megállítani, még a tisztátalan lelkek sem, hanem inkább leborulnak előttük, mert tudni fogják, hogy Amen az ő Mesterük.
Gyermekem,
hamarosan veled lesz
Amen, a te Vigasztalód!
A megközelíthetetlen világosságban lakozik,
fölvesz világosságába és belemerít téged.
Szeretet vagyok.
Áldott legyen dicsőséges Szent Neved, dicsérjék és dicsőítsék mindörökké!


Anglia, Manchester, 1991. november 5.

Éppen mielőtt elindultam a Szent Ágoston templomában lévő találkozóra, megtámadott az ördög, hogy tönkretegye a találkozót. Kétszer imádkoztam Szent Mihályhoz és elmondtam két tized rózsafűzért a "Rosa Mystica" tiszteletére. - Megszűnt az ördög szorítása. - Áldott Édesanyánk adta akkor nekem ezt az üzenetet:

Veled vagyok gyermekem.
Ne félj! Nem engedlek el magam mellől. Munkálkodj békében Vassula! Szeretlek, imádkozz most, menj békével, és ne feledd, hogy veled vagyok!Anglia, 1991. november 6.

Az Úr így szólt hozzám, mielőtt a Strangerways börtönbe indultam, hogy felolvassam a raboknak szóló üzenetet:

Gyermekem, tőlem való az erő, amit kapni fogsz. Mutasd meg, gyermekem, hogy mit mond az Úr a világnak! Mutasd meg nekik, milyen könnyes a szemem! Imádkozzon népem azokért, akik nem hívják segítségül Nevemet, és meggyógyítom őket. Valóra fog válni, ami lehetetlennek tűnt. Kertté lesz a pusztaság, és oltárrá a nekem, a ti Isteneteknek szentelt kőhalom. Mondd meg gyermekeimnek, hogy imádkozzanak! A szívükkel imádkozzanak, és meghallgatom őket. Hívom azokat, akiket összetör a fájdalom, hogy ajánlják fel nekem fájdalmaikat és pihenjenek meg Szívemben.
Segítek nekik keresztjüket hordozni. Vassula, érezd jelenlétemet! Lelked szemével szemlélj engem! Beszélj velem, és engedd meg, hogy igénybe vegyelek, hogy megdicsőíts.


1 azoknak, akikkel Angliában fogok találkozni
2 Róm 10,20,
3 vö. Iz 54,5.
4 Mt 22,1-4
5 a második pünkösdkor: a Szentlélek kiáradásakor: Joel 3

previous index next