HOME INDEX
ORTODOXOK! KATOLIKUSOK! PROTESTÁNSOK!
MINDANNYIAN HOZZÁM TARTOZTOK!


1987. október 27Vassula, azt óhajtom, mondd el X atyának, hogy mit érzek Garabandallal kapcsolatban!

Megteszem, Jézus.

Azt kívánom - és kívánságom Szívem mélyéről fakad -, hogy Szentszékem ismerje el és tisztelje a garabandali jelenéseket. Vassula, szerezz nekem örömet, és mondd meg Szentszékemnek; amit most kértem tőled!

Hogyan Uram, hogyan kívánhatod, hogy megmondjam, milyen jogon és minek alapján, ki vagyok én, hogy megmondjam a Szentszéknek! Uram! Annak a katolikus teológusnak, akivel nemrég találkoztam, azonnal csökkent irántam való érdeklődése, amikor megtudta, hogy nem tartozom valamely közösséghez, főleg nem az ő közösségéhez!

Vassula, te valóban nem tartozol hozzájuk, te hozzám tartozol. Én vagyok Teremtőd és Szent Atyád, és te az én hatalmam alá tartozol.

Igen Uram, mi a Te hatalmad alatt állunk, de nekem azt mondták, hogy megvan annak a rendje és módja, miképp tartozhatunk a keresztény közösségekhez.

Az én szememben mindegyik egyforma. sohasem akartam, hogy felosszák Testemet, ti daraboltatok fel engem! Ti határoztatok Testem felől! Ti bénítottatok meg. 1

Ó Istenem!...

Leányom, nem mondtam-e, hogy Édesanyám számára tartogasd könnyeidet? 2

Igen Uram, de annyira megbántottnak látszottál, én pedig ember vagyok csupán.

Vassula, ez azért van, mert megosztom veled kelyhemet. Az én kelyhem keserű. Mondd meg a Szentszéknek, hogy én küldtelek hozzá. hallgass rám, ha megkérdezik, melyik közösségbe tartozol, mondd, hogy hozzám tartozol és az én hatalmam alatt állsz.

Uram, nem szeretek érvelni, de nem mondhatnám meg; hogy orthodox vagyok? Hiszen orthodox vagyok!

Orthodoxok, katolikusok, protestánsok! Mindannyian hozzám tartoztok! Mindannyian egyek vagytok szememben! Én nem teszek különbséget, mitől félsz hát? Kérdezd meg az én igen kedves János Pál pápámat - ő nem akar különbséget tenni. Vassula, mondd meg neki: "Kedves, én, az Úr állok az ajtóban és zörgetek, meghallasz-e, ajtót nyitsz-e? Ha megteszed, bemegyek hozzád, veled étkezem, te meg velem. A győztesnek megadom, hogy velem üljön trónomon." hallgass rám, figyelj, hogy mit mond a Lélek az Egyházaknak!

Uram, hogyan, miképpen teljesíthetném kívánságodat?

Már vártam kérdésedet. 3 Leányom, szeretlek, engedd, hogy tápláljalak.

Uram, ne kérj! A Te teremtményed vagyok, Hozzád tartozom, tégy velem Szíved szerint! Szeretlek, mert táplálsz és betöltesz. Áldott légy!
Én vagyok pásztorod, nincs semmiben hiányod; zöldellő rétekre vezetlek, szeretett lélek, a nyugalom vizéhez terellek, és felüdítem lelked. Az erények útján vezetlek Testem dicsőségére. Ha sötét völgyben jársz is, ne félj, veled vagyok és bátorítalak. Üldözőid szeme láttára foglak táplálni, felkentelek, és mindig be foglak tölteni , mert szeretetem végtelen és irgalmam nem ismer határt. Jöjj, és élj Szívem közepében!
{ Vö. 23: zsoltár}

Ó Uram, Te vagy világosságom és üdvösségem, nem kell félnem. Tudom, hogy megvédesz. Teljes szívemből köszönöm, Uram Istenem, örökkön dicsérem Neved. Olyan nagy irántam való szereteted, könyörülj rajtam és tehetetlenségemen!

Maradj kicsiny, virágom! Lélekben növekedj, meríts erényeimből! Jöjj, engedd, hogy szavaimat beléd véssem.

Igen, Uram. Boldog vagyok, hogy Veled lehetek.

A Szeretet nem hagy el téged soha. Jöjj, mi ketten.

Igen Uram.


1 Egy pillanat szünet következett. Jézus hangja keserű és szomorú volt. Hibásnak éreztem magam, hogy erre emlékeztettem Őt.
2 Bár Jézus ezt szigorúan mondta nekem, mégis észrevettem, hogy Ő is éppen olyan szomorú, mint én.
3 Megértettem, Isten vezetett rá arra, hogy ezt kérdezzem. Megadtam magam.

previous index next