HOME INDEX
HAJOLJATOK MEG!
HAJOLJATOK MEG, HOGY EGYESÜLHESSETEK!


1987. október 30.Megszámlálhatatlan jelet adtam teremtésemnek, figyelmeztettem őket. Szenteket támasztottam, hogy hirdessék kívánságaimat, de ki hallgatott rájuk? Megváltozott-e valami?

Uram, tegyük fel, hogy most megteszik. Tegyük fel, hogy készek megtenni, tegyük fel, hogy elolvassák, elhiszik, és egyesülnek. Tegyük fel, hogy most inkább Téged igyekeznek dicsőíteni, mint hogy saját érdekeiket keressék.

Vassula, ó Vassula, sokan fognak félni - még olyanok is, akik hisznek üzenetemben, és elismerik, hogy tőlem valók, de félni fognak attól, hogy kigúnyolják őket, és félni fognak feletteseiktől. Sokan helyezik majd az irántam való tisztelet elé az emberek tiszteletét. Engem tiszteli és terjeszd üzenetemet!

Tegyük fel Uram, hogy meghajolnak.

Felfüggeszteném igazságosságomat, ami nagy súllyal nehezedik rájuk. De ők még mindig mérgezett nyilakat lőnek egymás felé, és megsebesítik Testemet. Mindig megosztottság lesz köztük, mert hiányzik a szeretet. Vassula, ha követték volna azt a parancsomat, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan én szeretem őket, és megalázták volna magukat, Testem ma egyetértésben uralkodna. Megalázták magukat valaha is annyira, hogy megmosták egymás lábát? Nem azért adtam nektek ezt a példát; hogy ti is kövessétek azt, amit én tettem?

Hajoljatok meg, hajoljatok meg, hogy egyesülhessetek! Lélek, elérkezett az idő, amikor kedves szolgámnak, János Pálnak meg kellene hallania hangomat. Valóban meghallottam kiáltását. Kiáltása elérte a mennyet. Kiáltását az egész világmindenség visszhangozta. Kiáltása elérkezett hozzám! Hadd mondjam el neked, hogy rövidesen egy nyáj lesz és egy pásztor. Én magam fogom juhaimat vezetni, még azokat is, akik nem ebből az akolból valók. A Szeretet fog benneteket egyesíteni, de ezt rettenetes, rettenetes megpróbáltatások fogják megelőzni, amibe az egész menny beleremeg! Légy éber leányom, add tovább tanításomat, mind benne foglaltatik szent írásaimban. Meg fogod érteni, amikor üzenetemet átadod.


Jézusom, ó Szűzanyám, mit fognak mondani! Érts meg engem Szűzanyám, nem vagyok olyan helyzetben, hogy feljebbvalók elé álljak.

Szűz Mária:
Vassula, ne félj, tehetetlenséged elbűvöli Jézust - maradj kicsiny!

Szűzanyám, tegyük fel, hogy nem hallgatják meg!

Kicsim, ez az isteni kinyilatkoztatás lesz az Ő utolsó figyelmeztetése. Ha nem akarják meghallani vagy megérteni, engedni fogom, hogy keze lesújtson rájuk és megfenyítse őket. Vassula, neked mindössze csak szeretned kell Őt. Légy éber, mert a Sátán dühös és sokféle csapdát igyekszik állítani. Ne félj, megvédelek.

Köszönöm Szűzanyám, hogy bátorítasz, köszönöm, hogy védelmezel. Áldott légy!

Vassula, gyermekem, megáldalak.

previous index next