HOME INDEX
KARDOM LESÚJT RÁJUK
ADD TOVÁBB FIGYELMEZTETÉSEMET!


1987. október 26.

Október 24-én éjszaka Isten megvilágosított, hogy megértsem; miért jelent meg Szűz Mária hatalmas szobor alakjában unokatestvérem előtt. Ezáltal erősített meg bennünket abban, hogy Isten akarja és megengedi, hogy templomában olyan szobrokat állítsanak fel, amelyek Őt és a Szűzanyát ábrázolják. Majd október 25-én éjszaka ismét megvilágosított, és megértette velem, hogy beleegyezik és megengedi nekünk, hogy templomát az Őt ábrázoló fényképekkel és festményekkel díszítsük... az 1987. Ez volt a második olyan üzenet, amelyben olyasmit engedett meg, amit más keresztények elítélnek.

Megengedem Egyházamnak, hogy ábrázoljon engem. Ne fosszátok meg ruháimtól Testemet, ékesítsétek, szépítsétek, hagyjátok meg olyannak, amilyen. 1

Figyelj Vassula, én vagyok az Egyház - bízzál bennem. Kedves, én vagyok Jahve. Írd leányom: Ó teremtés, nem támasztottam-e szenteket és prófétákat, hogy figyelmeztesselek az idők végére? Nem jövendöltem- e meg, hogy mennyei csarnokomból angyalt küldök nektek titkos szándékom kihirdetésére, hogy beteljesülhessen? Szavam változatlansága újból be fog igazolódni. Nem mondtam-e meg nektek előre, hogy az lesz hírvivőm küldetése, hogy közvetítse kinyilatkoztatásomat? Az én tanúságtételem a prófétaság lelke. Örüljetek és vigadjatok mindannyian, akik hűségesek vagytok hozzám! Jaj a hűtleneknek, mert Szavam úgy éri utol őket, mint a kard, lesújt rájuk, megsemmisíti hamis bölcsességüket, ami teremtésemnek azt sugallja, hogy a Sátán hálójába essen, bárányaimat pedig istentelen, félelmet nem ismerő, erkölcstelen néppé alakítsa. Látomást adtam neked Vassula a figyelmeztetésről, utaltam arra, hogy mit tettem Szodomával és Gomorrával. Vegyék komolyan figyelmeztetésemet, mert én, az Úr jövendöltem meg teremtésemnek, hogy ha meg nem tér és el nem fogad Teremtőjének, kardom lesújt rá. Végtelen irgalmamból szállok le a Földre, hogy figyelmeztesselek benneteket. Én beszélek, az Igazság Lelke, figyeljetek, mit mondok egyházaimnak! Teremtés, ne maradj tétlen, add tovább figyelmeztetésemet! Én, az Úr, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Ne féljetek, én beteljesítem Szavam. Előtted állok.


Uram, arra utalsz talán, hogy személyesen terjesszem figyelmeztetésedet? Ha igen, mi többet tehetnék a másolatok készítésénél?

Engedd, hogy beléd véssem, tőled mindössze szeretetet kérek, már kiválasztottam azokat, akik továbbadják üzenetemet. Jöjj, veled vagyok, érezz engem, érezd jelenlétemet, igen! 2 Szeress!

Szeretlek Jézusom, taníts meg arra, hogy még jobban szeresselek, úgy, ahogy Te akarod!

Én vagyok!


1 Ez azt jelenti, hogy a katolikusok és a görögkeletiek feldíszítik templomaikat.
2 Felismertem Jézust.

previous index next