HOME INDEX
MINDEN IDŐBEN HÍVHATSZ


1998. augusztus 29.

Uram, kegyelmes Istenem,
jöjj hozzám!
Bár körülvettek a halál kötelékei,
Te dicsőségben és ragyogásban
kiléptél a mennyből
és királyi nagylelkűséggel
megszabadítottál engem.

Bár volt kezem, de mit sem érzett,
lábam, de járni nem tudott,
szívem nem dobogott,
és torkomból sem jött hang dicséretedre,
Te, az emberiség Szerelmese,
teremtésed Vőlegénye,
hűséges szeretetedben mégis lehajoltál
a magasságokból hozzám, a méltatlanhoz,
hogy életre kelts és énekké tégy
magad és házad számára.
Ím ezt tetted a bűnössel,
és nem törődtél azzal,
hogy ez lealacsonyíthatja művedet.
Magadra öltöttél engem ruházatul,
hogy udvarodban díszelegj velem.
Nagy örvendezéssel tanítottál előírásaidra,
hogy becsületesség legyen a kardom,
ha melletted harcolok.
Jóságodban beavattál szándékaidba,
hogy fel tudjam fogni módszeredet.
Jegyességi ajándékul
a Szívedbe oltottál engem,
hogy Te és én örömünket leljük
isteni szeretetedben.

Megtanítottál arra,
hogy belépjek örömödbe és szeresselek,
hogy Rólad beszélve, tisztelve félt hatalmadról szóljak,
és megemlékezzek
nagyságodról és bőkezűségedről.

Ó, Vassula, énekelj nekem, és légy az én hárfám! Szeretetemben életet adtam neked. Gondoskodásomban minden lélegzetedre figyeltem. Az én Szavam élet. Mondhatja-e bárki: "Az én Istenem nem cselekedett." Kegyelmem fényébe takartalak, hogy az enyém légy, és maradj Szívem szüntelen szemlélésében. Eltérően másoktól, akik adományként kapják Szavamat, és akiket akkor látogatok meg, amikor nekem tetszik, neked én páratlan adományt adtam: te hívhatsz engem bármely időben, amikor hívni akarsz. Látod? Ezt a különleges kiváltságot a rád bízott feladat és a rád mért teher arányában adtam neked. Látod, mennyire mérlegeltem mindent, amikor ezt elterveztem? Nem mintha önmagadban képes lennél ily nemes feladatra, hogy életre keltsd és egyesítsd házamat, hiszen a te képességeid tőlem, az én jóságomból valók. Én tettelek téged, e mérhetetlen kincset hordozó edényt törékennyé, de lásd be, hogy ez az ellenállhatatlan erő nem tőled származik, hanem tőlem, a te Istenedtől. Én élek benned, és te ezért nem veszíted el erődet. Talán nincs jogom arra, hogy igénybe vegyelek, és hogy te szolgálj engem, irgalmasságomra emlékeztetve maradékotokat?

Te meghívtál engem lakomádra...

Meghívtalak lakomámra téged, és rajtad keresztül sokakat...

Neked tett fogadalmam kötelez engem,
ezért szeretnék hálám jeléül
hűséggel dolgozni házadért.
Mert nemcsak megmentetted életemet,
de felfoghatatlan szeretetedben megengedted,
hogy mindenkor szabadon járjak jelenlétedben,
és a nap minden órájában
a Te világosságodban fürödjek.

Megkötöttél engem
a szeretet és a barátság kötelékével,
Szentséges Szívedre szorítottál,
hogy a halandó meg ne törje
többé ezt az isteni egységet.
Túláradó szeretetedben
erős várrá tettél azokkal szemben,
kik rám támadnak.
Félelem szállja meg őket fényes nappal
Szentlelked, az én Társam és Örömöm
hangjának hallatán...


Én oszlopom, aki az egység keresztjét hordozod, sugározd dicsőségem ismeretének fényét, sugározd ebbe a sötétségbe bőkezűségem fényét, és ne félj! Én öntöttem megszentelt olajat szájadba, hogy beszélj érdekemben. Légy az én énekesem, légy mindenkor vidám! Énekelj e nemzedék előtt! Az én kegyelmemre támaszkodva utazd körül a világot!
Virágozzon fel mindenki, aki még száműzetésben él, és aki Isten kegyelméből meg lett híva a szeretet-himnusz olvasására és a rejtett manna megízlelésére! Megszentelő kegyelmeket adok mindazoknak, akik meg lettek híva, hogy bűnbánó szívvel olvassák szeretet-himnuszomat. Szemlélje szívük fenségem dicsőségét és atyai szeretetemet, hogy ne csak a mindenható Istent lássák bennem, hanem a jóságos Istent is, aki végtelenül szereti őket, és az ő bensőséges barátjuk. Hallja meg fülük Szívem sóhajait és vágyódásait, és bizonyosodjanak meg könyörületemről!
Őrt állítottam melléd 1, őrizőt szíved ajtajához, hogy egyetlen betolakodó se térítsen el küldetésedtől.
Mindenkor szeretetemre helyezd a hangsúlyt, amikor beszélsz! Igen, ismételd üzeneteimet, de csak kevés szóval! Add át minden szívnek azokat a kincseket, amelyeket én adtam neked. Ismerje meg mindenki, hogy beszédem édesség! Veled vagyok.

IC


1 megértettem, hogy egy különleges angyalt

previous index next