HOME INDEX
ÉLETET JELENT, HA SZÍVEDBEN ÖRZÖL ENGEM


1998. augusztus 8.

(Miután elmondtam a három imádságot:)

Ó, gyermekem! 1 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek gyermeke! Én, Jézus, állok előtted. 2 Én gyönyörűségem és én kertem, amelyben megépítettem mennyországomat! 3

Mivel közeledik már az a nap, amikor megsemmisülnek mindazok, akik istenségem ellen lázadnak, és meg lesznek fosztva minden támogatójuktól 4, egy olyan országba küldelek 5, ahol kiterjeszted ágaidat a tenger fölé. Oly nemzethez küldelek 6, amely a ti időtökben ellenáll minden isteni hívásomnak, és amely éjszakája egyik őrületes pillanatában azt mondta: "tennünk kell valamit, hogy elhallgattassuk ennek az asszonynak a hangját."Odaküldelek kedvesem, ahol Szívem továbbra is úgy zokog miattuk, mint a fuvola... Elküldelek hozzájuk, hogy újból teremjen gyümölcsöt az olajfa és fürtöket a szőlő. 7

... Ó, te őre a toronynak! 8 Még meddig mardosod áldozatodat? Hiábavalók lesznek gyűlölködő fenyegetéseid...

És te 9, aki tömjént égetsz a vadállat előtt, miképpen jöhetsz hozzám, léphetsz szentélyembe, mutatkozhatsz trónom előtt e szavakkal: "Biztonságban érzem magam, és vagyok olyan hatalmas, hogy minden királyságot megdönthetek. Biztonságban vagyok, és így továbbra is 10 elkövethetem ezeket az utálatos tetteket. Senki sem látott meg engem."

Én azonban láttalak. Láttalak téged, és meg foglak mutatni a nemzeteknek... Nézd, mennyire meghamisítottad tieid hazug tollával törvényemet és Oltáriszentségem alapítását! Még mindig azt mondod: "Hiszen nem lát engem Krisztus." Miképpen lehetséges, hogy te, aki azt állítod, hogy látsz, nem veszed észre, és nem ismered fel Megváltódat és örökségedet? Nálad még a vakond is jobban lát, mert felismeri lakhelyét.

Jöjj és bánd meg bűneidet! Vagy talán képtelen vagy a bánatra? Hullass szemedből könnyeket és tarts bűnbánatot! Jöjj, bánd meg teljes szívedből bűneidet, én gyengéden átalakítalak, és megbocsátom, amit elkövettél.
Ne sértsd meg többé Szentlelkemet! Megvetem a gőgöt és a fennhéjázást, de ha megbánod, nem kell félned. Látod? Megváltód nyújtja feléd a kezét!

A Szent Isten, aki a papságot adta neked és királyi ruhával ékesített, aki a tekintély jeleivel látott el téged, hogy legeltesd nyáját, most mint apa szól fiához: "A vadállat vagyonából semmit sem örökölsz, fiam, de tőlem, a te Uradtól örök életet kapsz: Én vagyok a te osztályrészed és a te örökséged."

Hallom-e tőled ez áldott szavakat: "Örömtől ujjongok az Úrban! Háromszorosan Szent Istenemben örvend a lelkem, mert az üdvösség ruhájába, istenségébe öltöztetett engem. És mint a vőlegény, aki menyasszonyát ékesíti, soha nem hervadó koszorúval koronázott. Mint ékszerekkel díszes menyasszonyt, úgy ruházott fel ékszereivel.
Gyönyörködjön most bennem Háromságos dicsőségében az én Istenem! Szívemben és csontjaimban virágozzék ki a Tavasz 11! Mennyire örvendez a lelkem az Ő istenségében, ami annak a jele, hogy átistenített engem 12.

Te. aki minden esztendőben felékesíted a Földet, életet adsz szárazságának, és sokszínű virágágyássá változtatod, jöjj, ékesítsd fel szívemet és változtasd tavasszá, hogy örömükben így kiáltsanak az angyalok:
"Nézd! Jahve tavasza van benne! Most a teremtés Vőlegénye beléphet kertjébe, az Ő Paradicsomába. Most az Urak Ura örvendezhet benne, és csodálattal szemlélheti saját tükörképét. A Magasságbelit megilleti a szépség és a dicsőség. Dicsőség ruhája, ne késlekedj: Öltöztesd királyi bíborba gyermekedet!" 13
Méltóztass kegyesen meghallgatni engem, szabadíts meg nyomorúságos testemtől és mindattól, ami az én birodalmam volt, ami hatalmában és rabságában tartott ezen a Földön. Eljövök trónod elé, hogy szeretetem jeléül felkínáljam Neked a szívemet 14, az egyetlen dolgot, ami az enyém.

Ó, imádandó Vőlegény, változtasd szívemet tiszta szívvé, és isteníts át (részesíts isteni természetedben] a Szentlélek Isten, a Parakletosz isteni hatalma által! Ragyogtasd fel bennem Őt parúziaként 15, akkor élni fog lelkem és dicsőíteni fog Téged, a Háromságos Egy Istent."

Akkor én, Jézus Krisztus, így fogok neked válaszolni: "Megjutalmazom alázatodat, és hagyom, hogy feleméssze önmagát az átok. Az már nem lesz többé a te sötét társad, mert te szeretetre váltottad a bűnt, világosságra cserélted a sötétséget. És bár továbbra is testben fogsz élni, a lelked a mennyben jár majd, és szíved, amit nekem adtál, megtartja menyegzőjét. Igen gyermekem, mert miként a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy fog a te Istened és Mindened örvendezni benned. A végtelen Jóság lesz a rokonod mostantól fogva."

... és neked, Vassulám, azt mondom: Alkalmas időben elküldelek hozzájuk, és te megjelensz előttük. Most felmentelek, gyönyörűségem, hogy más feladataidat is ellásd. 16


Azt szeretném, ha olyan lehetnék, mint Mária és nem olyan, mint Márta. Boldog vagyok, amikor itt lehetek Veled, imádandó Istenem, a Te jelenlétedben örvendezve és ünnepelve.

Ne panaszkodj, Vassula! Örvendezz énbennem! Hallgass meg! Megvigasztalna-e téged, ha elmondanám, hogy ebben az irántad érzett, kimondhatatlan szeretetben smaragdként foglaltalak bele királyi koronámba? Megvigasztalna-e, én tulajdonom, ha elmondanám, hogy te vagy az én illatos virágkoszorúm, ami nem hervad el azóta, hogy fejemet ékesíti, és hogy olyan vagy számomra, mint a fülemben zengő édes muzsika? Megvigasztalna-e, ha elmondanám, hogy te lettél lelki trónom, és amikor meglátogatlak, nálad különleges illatár borít el engem. Az Úr nagylelkűséget kíván. Oly sok pillanatban fordult egyedül csak feléd a szemem és egyedül csak miattad. Ó, Vassula!

Ó, Uram! Magasságos Istenem! Rád csodálkozik a szemem, a lelkem és a szívem... Isteni szereteteddel és királyi bőkezűségeddel valóban foglyul ejtetted szívemet!

És te az enyémet.

Te vagy az én egyedüli Gyönyörűségem!

Te pedig az én egyedüli gyönyörűségem vagy, Vassulám, amikor szemed buzgó lelkesedéssel és szeretettel keres engem. Életet jelent, ha a szívedben őrzöl engem.

Te vagy az Élet...

Én művem, rejtőzz el és örvendezz bennem, térj be Megváltód gyönyörűségébe! {Mi mindannyian az Ő teremtésének műve vagyunk, de itt arra az átváltozásra is utal, amit az Úr megtérésem által vitt végbe bennem.} Én, az Úr, még ennél többet is ki fogok nyilvánítani neked Szívemből. Jöjj! Megáldalak.


1 Úgy tűnt, hogy Jézus igen vidám.
2 Ugyanakkor azt is hallottam, hogy "vagyok" előtted.
3 Ugyanakkor azt is hallottam, hogy "királyságomat".
4 azt is megértettem, hogy inkább az "eszme" semmisül meg, mint maguk a lázadók
5 Olaszországba
6 Rómába, az "örök városba"
7 Itt csend következett, mintha Krisztus elgondolkodott volna, majd felemelte hangját, mint a bíró.
8 Jézus egy bizonyos személyhez szólt.
9 Jézus itt egy másik személyhez szólt
10 feltűnés nélkül
11 itt Istent jelenti a Tavasz
12 részesített isteni természetében vö. 2Pt 1,4
13 Az angyalok zengik Isten előtt: "Dicsőség az Ő ruhája!", mert aki a szentség állapotában van, arról elmondhatjuk, hogy Krisztusba öltözött.
14 és szabad akaratomat is
15 Jézus második eljövetelét jelenti a parúzia szó
16 A háztartást, természetesen...

previous index next