HOME INDEX
VISELD EL KEDVEMÉRT A MEGPRÓBÁLTATÁSOKAT!


1998. október 1.

Nyisd meg fülemet, ó Uram,
ébressz fel álmomból,
nyújtsd ki hatalmas kezed a mennyből
és emelj fel engem!

Ó Vassula, az egész menny örvendez, amikor az egyszerű teremtmény hangját meghalljuk mennyei udvarunkban... Én tettelek a salakból ezüstté, és ezüstből a legdrágább kinccsé. Gyermekem, előre nézz! Légy olyan fejemen, mint az illatos koszorú, és töltsd el Szívemet annak örömével, hogy kedvemért csendben elviseled a megpróbáltatásokat! Az emberek gyakran meg fognak támadni, de nem fognak legyőzni téged. Érdekemben vállalt fáradozásod nem lesz hiábavaló, mert ez által tanítást és felvilágosítást kapnak a nemzedékek.

Szavalja nyelvem a Te szeretet-himnuszodat,
hirdesse ajkam a Te igazságosságodat
és szereteted nagy tetteit!

Kegyelmem van rajtad és megkaptad áldásaimat.
Ó gyermekem! A gyűlölet szavai repkednek körülöttem, bár nem adtam okot ellenségeskedésre. 1 Hűségem viszonzásaképpen elítélnek engem.


De hát ki állt ellen karod erejének?

Senki... senki sem állt ellen karom erejének. Nem mutattam-e meg erőmet, amikor az emberek gyaláztak engem? Arról ismernek engem, hogy hatalmas erőmmel zavarba hozom a gőgösöket.

Imádkozz azért az emberért, aki tüzet fújt a másik lelkére... 2, de annak szíve erre még jobban megkeményedett. Ezért kérte Jézus, hogy imádkozzunk a püspök helyettesének lelkéért.}

Virágozzék fel igazságosságban az a nemzet, amelyet oly nagyon szerettem! 3 Maradjon meg szeretetemben és tartsa meg parancsolataimat! Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.

Halld Izrael! Aki egykor megvert, az gyűjt egybe most téged, és én úgy fogok vigyázni rád, mint szemem világára, Izrael! 4 Te az én drága fiam vagy, Izrael, te valóban elfogadtál engem Szentlelkem hatalma által. Virágozz fel az én istenségemben és az én szeretetemben! Úgy szeress engem, ahogyan én szeretlek téged!

Mondom neked, magamhoz fogok vonni minden embert, mert bennem van az örök élet és a dicsőség. Legyetek egyek az én Nevemben és kövessetek vértől ázott lábnyomaimban! IC

Vassula! Én, Jézus, veled vagyok! A te Alkotód és Megváltód, aki téged megformázott, van veled és melletted. Engedd meg, hogy beléd véssem szeretet-himnuszom további részét! Pihenj meg bennem, én meg benned fogok megpihenni, szeretett gyermekem.
Én, Jézus, megáldalak téged. IC1 Megértettem, hogy Jézus ezt rám is vonatkoztatja.
2 Rhodoson, Görögországban történt, amikor a görögkeleti püspök helyettese megtudta, hogy egy zsidó fiatalember az "Igaz élet Istenben" üzenet hatására kérte a keresztség felvételét és a görögkeleti Egyházhoz való csatlakozást, hogy megtagadta a kérés teljesítését. Elküldtük egyik jogász barátunkat, hogy járjon közben a püspök helyettesénél
3 Izrael, de mindazok a zsidók is, akik megtalálják az igazságot és megkeresztelkednek. Sokan vannak.
4 Az újonnan kereszteltekhez szól Jézus.

previous index next