HOME INDEX
JEGYESSÉ VÁLIK MINDEN LÉLEK, AKIVEL KAPCSOLATBAN ÁLLOK


(A Szentlélek üzenetének folytatása III.)
1998. június 21.

Nagy az én örömem! Nemcsak természetfeletti világosságoddal árasztasz el, hanem örömmel is.

Igen, kedvesem, az öröm is az én kincsem.

Te vagy Vigasztalóm az aggodalmakban,
a szomorúság idején.
Te megvigasztalod lelkemet, felséges Istenem,
segítsd meg lelkemet szerető gyengédségedben!

Ó dicsőséges Trón, én Istenem,
ki öröktől fogva a magasságokban lakozol!
Jöjj és gyomlálj ki
minden vétket szentélyedből,
és mutass könyörületet,
mutasd meg Szent Arcodat!

Együtt érzek veled, gyenge gyermekem! Felfedtem előtted és mások előtt Krisztus szándékait, miként Krisztus is felfedte nektek az Atya szándékait. Ne kételkedj hatalmamban! Ne kételkedj kegyelmemben, amivel megajándékoztalak, hogy képes vagy engem hallani, megérteni és most rám tekinteni! A kegyelem által kiüresítettelek és eltöltöttelek magammal. Légy ezért boldog! Azt akarom, hogy mindig légy boldog, mert a menny a te otthonod. Hangom dallamával boldogítottalak ezekben az években, Vassula, először a szívedben, majd a lelkedben, és most újabb ki nem érdemelt kegyelmet adtam neked, hogy rám tekinthetsz e kinyilatkoztatás közben. Én vagyok a te Segítőd, miként az Atya és Krisztus. Most az Egy Istent szemléled, aki magában foglal minden lényt.
  Ne lepődj meg azon, hogy a világ ma érzéketlen hívásaimra, és hallja, de nem érti őket. Mindaddig ismeretlen maradok számukra, míg az ördög uralkodik felettük és e mulandó világhoz ragaszkodnak.
  Én vagyok a keresztény egység belső Forrása. Belém kellene helyeznetek reményeteket és egységeteket!
  Én vagyok a hit, a remény és a szeretet Forrása. Végtelenül gazdag vagyok, megdicsőülök dicsőségemben.
  Én vagyok a feltámadt Fiú életadó Lelke és halandó testetek életadó Lehelete.
  És így téged, aki nekünk élsz, az én isteni hatalmam tölt el életerővel, hogy a dicsőségbe juss. Nemcsak feltámasztottalak, hanem szabad utat adok neked, hogy betérj dicsőségünkbe, légy a mi fogadott gyermekünk, és örököld országunkat!
  Mondottam, hogy én vagyok a remény Forrása, mert ha elfogadnál engem mint Segítődet, a Reményt fogadnád el, és én, aki tudom, miként kell kérésedet kifejezni, a bölcsesség szavaival és a mi Lelkünk szerint fejezném ki, hogy tetszésünkre legyen. Én vagyok a te Reményed, mert lakóhelyet vettem benned. Légy ezért elégedett és reménykedj abban, hogy én megmentelek és felnevellek.
  Örülj a szabadságnak, amit én adok neked, és végy birtokba engem, ahogy én is birtokba veszlek téged, mert akkor, csak akkor fog megkezdődni uralmam tebenned ... Akkor, amikor lelked olyan szép lesz, mint menyegzős ruhájában a férje számára felöltöztetett menyasszony. Akkor könnyek között fogod megérteni, hogy Isten nem azért teremtett, hogy egyedül maradj, mert te vagy az én megígért jegyesem, és én, a Szentlélek pedig a te megígért Jegyesed.
  Az egész teremtés Vőlegénye akarja megszentelni ölelésemben és királyi bőkezűségemben lelkedet.
  Elfelejtetted-e kedvesem, hogy nemrég, menyegzőnk előtt, éjszaka, miként vágyakozott lelked utánam és hogyan keresett a lelked engem? Látod, mily fenséges az én szeretetem? Látod, miként árad szét édes illatként Háromságos Szentségünk és gyengédségünk az egész világmindenségben, hogy megillatosítsa? Jegyessé válik minden lélek, akivel kapcsolatban állok. Meghitt barátságunkba fogadjuk őket, hogy Vőlegényük legyünk életük minden napján. És a lelkek, irántunk való szeretetükben önként jönnek hozzánk, hogy isteni szeretetünk teljességét élvezzék és eggyé váljanak velünk ...
 Drága lélek, pihenj meg most bennem és maradj az én diadalom! 1 Az Atyával és a Fiúval együtt mondom neked: teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel szeresd az egyetlen Háromságos Istent! Megáldunk, mert nekünk szenteled idődet, hogy minket szolgálj.1  Mivel a Szentlélek meghódított engem.

previous index next