HOME INDEX
ÖSSZEESKÜVÉS VAN FOLYAMATBAN A PÁSZTOROK KÖZÖTT


1993. június 1.

Uram és Megváltóm, még meddig engeded meg a Sátánnak, hogy parazsat vessen ránk? Miért engeded meg ezt az üldözést? Szeretetedre kérlek, ments meg minket, Uram!

Béke! Szentséges Szívem öröme, figyelj! A halandók gondolkodása nem isteni. Én, az Úr, végigjártam a Földet, hogy figyelmeztessem: az ellenség óriási hullámként fog rátörni, hogy elnyelje. De senki sem hitte el igazán, hogy a Sátán egyszer át fogja lépni szentélyem kapuját. Pedig megtette... egyenesen bement szentélyembe enyéim bűnei és tévedései által. Enyéim a mai napig szembehelyezkednek a pásztorral 1 akit én adtam nektek. Hogyan remélhetitek, hogy bárányaim tisztelni tudják azokat a papokat, amikor azok választottam ellen lázadnak? Nem figyelnek pásztoromra... szomorúság fog el, és Szívem összeszorul attól, ami még jönni fog. Ami idáig csak részleges hitehagyás volt, az most általános hitehagyássá válik, jól meg fog gyökeresedni. Ez a hitehagyás olyan kiterjedt lesz, hogy sokakat el fog nyelni...

Uram, ments meg minket, és állítsd meg! Te magad mondtad, hogy erősebb vagy, mint a Sátán! Miért várakozol, és miért hagyod elfajulni a dolgokat?

Az összeesküvés, gyermekem, az összeesküvés és az árulás együtt jár. Amikor a halál belopakodott szentélyem ablakain, és utat tört magának házam szívébe, elküldtem Édesanyámat, hogy figyelmeztessen benneteket. 2 Ezért ne mondd, hogy túl sokáig vártam. Leányom a ... 3 voltak azok, akik meggondolatlanok voltak. Nem keresték akaratomat. Figyelmeztettem őket, de olyan kevesen ügyelnek figyelmeztetéseimre. Még a mai napig is, és ó... hányszor panaszkodtam gőgjük miatt... (Megfenyíthettem volna, haragomban porrá tehettem volna, de inkább szelíden követem őket.)

Mondom neked, hogy összeesküvés van folyamatban azok között a pásztorok között, akik szembehelyezkednek mindannyiuk vezetőjével. A pusztító arra indítja őket, hogy szentségtelenítsék meg Szent Nevemet, és a lázadó lélek bennük megerősödve fog láthatóvá válni. Nem olvastátok, nem értettétek meg?
„Egy nyomorult fog felkelni,
és megjelennek hadai,
meggyalázzák a szentséges várat,
megszüntetik a mindennapi áldozatot
és felállítják a vészt hozó undokságot”... 4
Nagyobbnak fogja gondolni magát 5 az isteneknél, rettenetesen fogja káromolni az istenek Istenét, és addig fog erősödni, amíg a harag ki nem robban. Nagy tiszteletet nyújt azoknak, akik őt elismerik, széleskörű tekintélyt ad nekik... Ez a lázadó lélek győzelmet arat a világ népei fölött. 6

Olyan nagy szorongattatás következik, amely páratlan a népek keletkezése óta. Kértelek benneteket, hogy maradjatok ébren, virrasszatok és imádkozzatok, hogy el ne sodorjon benneteket is. Álljatok készen és legyetek hűségesek! Ennél többet mit mondhatnék, amit még nem mondtam el?
Hirdesd üzenetemet Vassula!


1 őszentsége, II. János Pál pápával,
2 A fatimai jelenésekben?
3 Isten nem engedte meg, hogy leírjam
4 Dán 11,31.
5 vö. Dán 11,36
6 Vö. Jel 13.

previous index next