HOME INDEX
SZERETETT GYERMEKEIM!
SZÍVETEK MÉG IGEN MESSZE VAN TŐLÜNK


1993. ápilis 26.

Szent Édesanyánk szól:

Szeretett gyermekeim! Szívetek még igen messze van tőlünk, mert még nem értettétek meg megnyilvánulásaink értelmét és üzeneteinkben elhangzó szavainkat. Még nem fogtátok fel a béke, a szeretet és az egység jelentőségét. Ha felfogtátok volna, országotok ma nem állna lángban. Ha megértettétek volna üzeneteinket, Jézusnak következő szavait is megértettétek és megvalósítottátok volna: „Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a rabszolgátok”, mert Jézus sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és váltságdíjul adja életét sokakért.
  Tudjátok, hogy a mennyország mindenkié, de nem mindenki látja meg és nem mindenki jut be oda. Ne lepődjetek meg, ha azt látjátok, hogy más kapja meg helyettetek!

Isten most mindenkihez eljön, de közületek sokan nem hiszik. Ezért nincs béke közöttetek. Isten kiválaszthatja az utolsóként érkezőt is és gazdaggá teheti dicsőségével éppúgy, ahogyan az elsőt gazdaggá tette. Hiszen joga van ahhoz, hogy úgy tegyen, ahogy Neki tetszik. Jézus megmondta: a szél ott fú, ahol akar. Imádkozzatok, hogy legyen béke a szívetekben! Úgy éljetek, mintha ez lenne utolsó napotok a Földön!

Gondoskodni fogok arról, hogy amikor már nem jelenek meg többé, mindannyiatoknak legyen lehetősége arra, hogy emlékezetébe idézze üzeneteinket és tanításainkat a megpróbáltatás napjaiban. Én már nem túl hosszú ideig jelenek meg, mert Isten jelenlétének magasztos dicsősége hirtelen közöttetek lesz. Ezért kaptok mindannyian meghívást ugyanabba a nyájba, az Úr Jézus Krisztus nyájába, és az Ő misztériumába.
  Isten dicsősége hamarabb lesz nyilvánvaló előttetek, mint várnátok.

Igyekezzetek megérteni, hogy a Földön minden ember a mi szeretett gyermekünk, ezért ne beszéljetek durván egymással! Isten jóvátételt fog adni ítéletével azoknak, akiket ti megítéltek. Az eljövendő tűzkeresztségben ugyanis Isten lángoló tűzben jön el, hogy kitépje a földből és gyökerestül elégesse a világnak minden bűnbe merült gonoszságát.

Továbbra is hirdessétek az egész világon Isten országát, és hirdessétek, hogy üzeneteinket azért kapjátok, hogy bűnbánatra indítson benneteket.
Én, a ti Szent Édesanyátok, megáldalak titeket.

previous index next