HOME INDEX
CHRISTOS ANESSTI!
JÉZUS TŰZZEL FOGJA MEGKERESZTELNI A FÖLDET


1993. április 23.

Szent Édesanyánk szól:

Megáldalak, gyermekem! Christos anessti!

Alithos anessti!! 1

Az Ecclesia újból életre kel! Bátorság! A Sátán állíthat ugyan akadályokat utadba, de én a közeledben vagyok, és félreállítom azokat. Ha valaki Isten mellett dönt, mindent el kellene hagynia és őt követnie. Nem hiábavaló az, amit teszel. Vassula, keresztség van készülőben, és milyen nagy keresztség lesz az!
Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a Földet!
Mindaddig még megjelenek. Most van a bűnbánat ideje, most van a kiengesztelődés ideje. Mondom nektek, drága gyermekeim, ma azt az áldozatot kéri tőletek Isten, hogy változtassátok meg életeteket és éljetek szentül! Isten minden lélektől azt kéri, hogy tartson bűnbánatot. Ne mondjátok, hogy túlságosan bűnösök vagytok ahhoz, hogy Isten megbocsásson nektek, és hogy a Magasságbeli nem lesz többé könyörületes. Isten mindannyiatokhoz jön, még a legbűnösebbhez is. Térjetek vissza Istenhez, és Ő is visszatér hozzátok. Jöjjetek, és vegyetek szállást az Ő Szívében, és Ő is szállást vesz nálatok.

Ismerjétek fel, hogy komoly ima nélkül nem lesztek képesek arra, hogy meglássátok Isten országát. Igen közel van az Ő földi uralma. Ne feledjétek, hogy Isten ma a szívetek megváltozását kívánja tőletek. Ne féljetek bevallani bűneiteket! Vegyétek igénybe a gyónás szentségét! Gyermekeim, megáldalak benneteket.1 Boldogságos Édesanyánk görögül köszöntött engem, görögkeleti módon húsvét után. Az a szokás nálunk, hogy húsvét után, ha két ember találkozik, úgy köszönti egymást, hogy „Krisztus feltámadt!” A felelet így szól: „Valóban feltámadt!”

previous index next