HOME INDEX
SZEMLÉLŐDJETEK SZENVEDÉSEMEN!


1991. december 3.

Másik üzenet a Fülöp-szigetek népének:

Mondd meg népemnek, hogy olyanok, mint a téglák, és én föl tudom használni őket házam újjáépítéséhez. Ha megengedik, mindegyiküket felhasználom.
  Engedjétek, hogy vezesselek benneteket! Bízzátok rám magatokat, és ne kérdezzétek, miért! Egyszerűen bízzatok bennem, a ti Uratokban! Ajánljátok fel nekem akaratotokat, de ne kifogásoljátok, ha igénybe veszem. A szívetekkel imádkozzatok, és gyónjátok meg bűneiteket! Szemlélődjetek szenvedésemen és mindazon, amit ajánlottam nektek.


MAGAMHOZ KELL KÖTÖZNÖM TÉGED, HOGY BIZTOSAN ÁLLJ MELLETTEM!


1991. december 4.

Az egyik találkozó előtt a Fülöp-szigeteken:

Uram?

ÉN VAGYOK. Ne félj! Nem hagytalak el. Szeretlek! Szeretett leányom! Apostolságod abból áll, hogy kiterjeszd dicsőséges világosságomat minden nemzetre. Terjessz mindent, amit tőlem kaptál! Ezt kell tenned, gyermekem, a többit én magam teszem meg. Megvédelek, ha elvégzed a rád bízott munkát. Semmitől ne félj! Én, Jézus, nagyon szeretlek téged. Ne arra törekedj, hogy értsél, most azáltal növelem lelkedet a szentségben, hogy próbára teszlek. Állj szolgálatomra, gyermekem, végezd el a munkát, amit adtam neked! Mindig bátorítani foglak, hogy tégy lelkesen tanúságot mellettem és házam mellett, és mindig el fogom venni kedvedet attól, hogy jobbra vagy balra tekints. Megdöbbentő nyomorúságod miatt sohasem leszek szigorú hozzád. Mivel magát az Igazságosságot fogod szolgálni, magamhoz kell kötöznöm téged, hogy biztosan állj mellettem, mert egyedül meginognál. Lelkem, a te Szent Társad fog most téged lelkesen gyermekeimhez vezetni. A kegyelem által fogsz értem beszélni. Veled vagyok és sohasem hagylak el. Jöjj!


ASZTALOD MOST TELE VAN, DE NÉLKÜLEM ÜRES LENNE


1991. december 5.

A Fülöp-szigetek imacsoportjainak:

Megáldom őket. Mondd meg gyermekeimnek, hogy Szívem izzik és lángol, és kész felemészteni őket! Csupán be kell lépniük Szentséges Szívembe, és elragadtatásba hozom őket irántam, az ő Istenük iránt.

(Majd egy bizonyos személyhez szól Jézus:)

Fölkínálom neked ma Szívemet, fogadd el! A Nevem Jézus, és Jézus annyit jelent, mint
Szabadító.
A Szeretet szeret téged.

(Jézus újból hozzám fordult:)

  És te, én ivadékom, sződd tovább mindazt, amit adtam neked. Nem leszel betöltetlen. Nézd, asztalod most tele van, de nélkülem üres lenne. Én gondoskodom lelkedről. Ezért ragaszkodj hozzám, és élni fogsz. Homlokodon van szent csókom. Szeretlek. Szeress engem!

previous index next