HOME INDEX
A GYENGESÉGET HASZNÁLOM FEL ARRA, HOGY NÉPEMET EGYSÉGRE VIGYEM


1991. november 25.

Uram, nem okoztam Neked valamilyen csalódást?
  Hívtál engem, de válaszoltam-e valóban Neked? Figyeltem-e hangodra valóban vagy figyelmen kívül hagytam? Lehet, hogy érzéketlen voltam Szentséges Szíved hívására? Levetted volna rólam szerető tekintetedet, ó szentek Szentje?
Lelkem aggodalmában imádkozom és kérdezlek:
Hová lett rajtam nyugvó
szerető tekinteted?
Hová lett lakhelyem,
a Te Szentséges Szíved?

Hogyan lehet, hogy
nem hallom hangodat,
és nem érzem jelenlétedet?
Érzéketlenségem miatt
elveszítettem volna barátságodat?
Elvesztettem volna társaságodat,
ó Szentek Szentje?
Papom! A holttestet gödörbe teszik, betemetik és elfelejtik.
  Egyiptom leánya, fogadd békémet!
  Én az élők földjére helyeztelek. Nézz rám, bízzál szeretetemben és barátságomban! Ne akard, hogy fájdalmamban könnyekre fakadjak. Hogyan hagynálak el téged? A gonosz lélek azonban elkeseredetten igyekszik elvenni tőled a kincseket, amelyeket én magam kínáltam fel neked. Kiemeltelek a gödörből, és ő vissza akar téged temetni oda.
  Leányom, bízz bennem, nem hagylak árván! Vedd ígéretemet leányom! Sohasem foglak elhagyni! Figyelj rám! Légy biztos abban, hogy szavad nem volt hiábavaló! 1
  Milyen, de milyen gyenge és erőtlen vagy! Ó, milyen szabadon tud lélegezni benned Lelkem! Én suttogom füledbe Szavamat, amit összejöveteleimen visszhangként elmondasz. Íme lélek, ilyen járatlan és végtelenül erőtlen vagy minden tudásban és bölcsességben. Ezért hogyan tudná lelked mindezt megérteni, ha a lélek, aki rajtad keresztül beszél, nem az én lelkem volna? Vassula 2, olyan értékes vagy számomra! Figyelj gyermekem!
  Melletted van az angyal, hogy megkönyörüljön rajtad, megvigasztaljon és imádkozzon érted.
  Várj, még van mondanivalóm! Tudom, hogy hihetetlenül gyenge vagy, ezért ezt a gyengeséget használom fel arra, hogy népemet egységre vigyem, és megmutassam nekik, miképpen érzem magamat én, az Úr, az ő közömbösségük miatt.
  Megmutatom nekik, hogy mit kívánok leginkább.
  A te gyengeségeden keresztül fogom megmutatni, hogy mit tartok arról a megkülönböztetésről, ami közöttük fennáll. Mondd, nem vagytok-e hasonlóak mindannyian, akiket saját kezemmel alkottam?

De igen, Uram.

Ki az, akit nem a saját képemre és hasonlatosságomra teremtettem?

Nincs olyan ember, Uram! Gondolkodásmódjuk miért bánt ennyire Téged, Uram?

Az emberek alantas gőgje miatt telt meg igazságossággal Atyám kelyhe, hajlíthatatlanságuk miatt váltak lakatlanná! Sokan beszélnek közülük egységről és testvériességről, de szavuk félrevezető, üres.
  Tegyetek tanúságot Teremtőtök előtt azáltal, hogy meghajoltok!
  Tegyetek tanúságot Teremtőtök előtt azáltal, hogy egyesítitek húsvét dátumát!
  Tegyetek tanúságot előttem azáltal, hogy együtt töritek meg a Kenyeret!
  Azáltal öltözzetek fenségbe és ragyogásba, hogy alázatosak vagytok, nem pedig a vallásosság és a jámborság külső látszatával.
  Tartsatok bűnbánatot! Egykor alázatban, egyszerűségben és határtalan szeretetben éltetek, gazdag táplálékot készítettetek asztalotokra. Igen, Egyházam nagysága fölülmúlt mindent, és minden földi teremtményt, mert az Oltáriszentség volt Egyházam élete. Ha Egyházam ma elvesztette ragyogását, az azért van, mert sok egyházam megszüntette Örök Áldozatomat. 3 Ki tud keresztüllátni ezen az áthatolhatatlan sötétségen, és ki állíthatja, hogy lát? Ki dicsekedhet azzal, hogy ebben a sötétségben kikerülte a kelepcéket? Amíg azonban azt állítjátok, hogy "láttok", addig megmarad bűnötök!
  Mondottam, hogy más juhaim is vannak, nem ebből a nyájból valók, de őket is vezetnem kell. Azonban alighogy visszahozok egy elszéledt bárányt a nyájba, hogy igaz életet éljen bennem, alighogy visszaadom látását, ti rárohantok, hogy elvegyétek tőle a mennyek országát.
  Meg tudja-e nyitni a gonosz lélek a vakok szemét?
  Rá tudja-e bírni, hogy így kiáltson: Abba!
  Ha meg nem tértek, lesújt rátok Atyám keze! Nem tudom tovább visszatartani kezét. Ha szívből meg nem bocsátotok testvéreteknek, Atyám keze hamarabb lesújt rátok, mint gondolnátok.


1 Eljött hozzám a kísértő, és azt mondta, hogy nem tettem meg mindent az Úrért, és teljesen sikertelen volt minden angliai és írországi találkozóm, és hiábavaló volt minden elhangzott szó. Megijedtem, és azt gondoltam, hogy az Úr hátat fordított nekem.
2 Jézus szinte suttogva ejtette ki nevemet
3 Dániel próféta jövendölése 11,30.

previous index next