HOME INDEX
NEM TARTOTTÁTOK TISZTELETBEN EGYIK FIGYELMEZTETÉSEMET SEM


1991. november 13.

Vassula, béke legyen veled!
Ha majd a föld megrendül és szemünk láttára elenyészik, az azért lesz, mert áthágták törvényemet, amely a szereteten nyugszik.
Megsértették minden parancsolatomat.
Szent Édesanyátok sokszoros közbenjárása és az én figyelmeztetéseim ellenére Fatima napjaitól kezdve mind a mai napig sem tartottátok tiszteletben egyik figyelmeztetésemet sem. Az órák gyorsan telnek, és itt van már a nagy sereg, amilyet még sohasem látott és nem is fog látni a világ. Kevés ember marad meg.
Hogyan kiáltsak, hogy áttörjem süketségeteket!
Egy nemzet mint hatalmas víznek áradása özönlik ismét tűzzel és kénkővel a világra.
Gazdag vagyok a megbocsátásban, de alig hallom a bűnbánat kiáltását. Ó kishitű emberek! Csupán vitákból élő emberek!
 Írd: Egy maradék kivételével mindenkitől azt hallom: "Miért kellene az üzenetekben hinnünk? Miért kellene böjtölnünk, amikor ezek nem Tőle valók? Miért tartsunk bűnbánatot, amikor mi becsületesek vagyunk? Miért is hinnénk ezeknek az őrültségeknek? Ne figyeljetek rájuk, mert csupán üzérkednek látomásaikkal és jövendöléseikkel!"
  Bizony mondom nektek, amikor az a nap eljön, jobb lenne nektek, ha meg sem születtetek volna!
  Egyetlen ember is elég ahhoz, hogy felszítsa a tüzet és az meleget adjon. Ma ismét van közöttetek egy ember, aki ugyanazon égbolt alatt él, aki kész felszítani a tüzet, amely pillanatok alatt el tudja égetni és meg tudja olvasztani az elemeket!
  A Föld a ruházathoz hasonlóan el fog használódni.
  Figyelmeztettelek benneteket, de ti ügyet sem vetettetek rá. Nagy az én szenvedésem, de másképpen hogyan űzzem ki Egyházamból a kereskedőket? Hogyan távolítsam el a viperákat szentélyem belsejéből, ha nem lánggal és lobogó tűzzel jövök?
  Kiűzöm a kufárokat, a kereskedőket, az egész sokaságot kiűzöm, és ez csak tűz által lehetséges! A bölcsek nem fognak továbbra is bölcsességükkel vagy tekintélyükkel kérkedni.
  A lélekben gazdagok gyászolni fognak, amint lelepleződnek és mezítelenül maradnak. Keresni fognak engem, de ahol keresnek, ott nem fognak megtalálni. Újból és újból fogják szólítani Nevemet, de nem fogom meghallani Őket. Le fogom győzni a sokaságot.
  Gyermekem, légy velem egy! Fogadd békémet!
  Nagyon szeretlek. Közel van az igazságosság.

Később:

Támaszkodj rám! Veled vagyok gyermekem!
  Ó kis gyermekem, az én kedvemért hordozod válladon terhedet. Szeress engem, gyermekem, és élni fogsz. A Szeretet kedvéért hirdesd szeretettel az Evangéliumot! Fogadj el mindent, ami tőlem való! Jöjj! Én és Te, te és én, a szeretetben egyesülve. Nagyon szeretlek Vassulám, nagyon szeretlek, kicsim. Az Ecclesia újból életre kel!

previous index next