HOME INDEX
AZ ÉHINSÉG IDEJÉN JÖTTEM


1991. október 17.

Üzenet az "aratóknak", akiket Isten választott ki arra az Egyesült Államokban, hogy e könyvet kinyomtassák:

Az én békémet adom nektek és megáldalak benneteket!
  Veletek vagyok, hogy támogassalak munkátokban, amit Nevemben végeztek és amit megáldottam. Azért bíztam rátok, hogy dicsőítsetek engem.
Az éhínség idején
jöttem,
mennyei mannámmal tápláltalak, hogy el ne pusztuljatok. Sohasem hagylak el benneteket. A Szeretet Szeretetként tér vissza.

Szent Édesanyánk is üzen az "aratóknak":

Az Ecclesia újból életre kel. Dicsőség Istennek! Én vagyok a Mennyország Királynője, a ti Édesanyátok. Megáldalak benneteket. Imádkozzatok a békéért, imádkozzatok a hitért, a szeretetért és az egységért! Imádkozzatok minden gyermekem megtéréséért! Azt szeretném, ha mindenki megmenekülne. Isten világosságának műveit nem lehet örökre elrejteni! 1 Ezért választottalak titeket arra, hogy Isten aratói legyetek. Nagyon szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy nekem ajánlottátok az Úr könyveit. 2
  Higgyetek kicsinyeim! Veletek az Úr! Őt kövessétek! Bízzatok, mert veletek vagyok. Jöjj!1 A sok akadályra utal, amelyeket a Sátán állít, hogy megakadályozza a Szentséges Szív üzeneteinek terjedését.
2 Az a csoport, amelyik az angol könyveket nyomtatta, egyik kötetet a Szűzanyának ajánlotta.

previous index next