HOME INDEX
HAGYOM, HOGY MEGINDÍTSÁK SZÍVEMET


Rhodos, 1991. augusztus 12.

A csoporthoz:

Uram és Istenem?

Én vagyok. Nyíltan fogok bárányaimmal beszélni.

Mindössze szeretetet kérek tőletek! Korlátlanul szeressetek! Én vagyok a magasztos szeretet Forrása. Jöjjetek hozzám, merítsetek belőlem, és töltsétek meg szíveteket, hogy másoknak is tovább tudjátok adni ezt a szeretetet! Bárhol vagytok, ott én is jelen vagyok, ezért soha ne feledjétek, hogy ahol ti vagytok, ott vagyok én is. Én, az Úr, megáldalak benneteket. Viseljétek gondját testvéreiteknek és vezessétek őket hozzám, hadd lássák ők is Szent Arcomat.

Kis gyermekeim, szeretetből teremtettelek benneteket arra, hogy szeressetek, vigasztaljatok és dicsérjetek engem! Dicsőíteni akartok? Akkor szeressetek és imádjatok! A hozzám szóló ima a mennyország kapuja. Szívetekből fakadó imát akarok. Ezért mondom, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Gondoljatok arra, hogy Édesanyátok Szíve és az én Szívem szeretetben egyesült. Ezért jöjjetek ti, akiket Szívem szeret, jöjjetek hozzánk! Pihenőhelyet ajánlok nektek Szentséges Szívemben és oltalomhelyet Édesanyátok Szívében. Én vagyok a Feltámadás, és másokat is fel fogok támasztani, ahogy téged feltámasztottalak. Irgalom vagyok, és határtalan irgalmamban hagyom, hogy megindítsátok Szívemet. A Szeretet és az Irgalom van most ajtótokban!

previous index next