HOME INDEX
A KERESZTEMHEZ VEZETŐ ÚT VÉREMMEL VAN MEGJELÖLVE


Rhodos, 1991. augusztus 6.

Lelkem a te lelkeddel van. Én töltelek el téged. Ó Szentséges Szívem Vassulája, mindig tartsd emlékezetedben e szavakat:
A kereszthez vezető út Véremmel van megjelölve,
és mindazokat megáldom és felkenem, akik készségesen rálépnek erre az útra. Téged énmiattam üldöznek. Ne félj! Közeledben vagyok, melletted vagyok, hogy bátorítsalak. Téged elítéltek, de csak a világ ítélt el. Miattam lettél kegyvesztett emberi ajkak által. Örvendezz, mert engem is elítéltek! Hiszen megmondtam, hogy senki sem nagyobb Mesterénél! Néped gúnytárgya vagy 1 , de én, te a Királyod is az voltam. Amikor megostoroznak téged a Kálváriára vezető úton, véred egybefolyik az enyémmel. Ajánlhatok-e neked ennél nagyobb kegyelmet, mint hogy dicsőségemre élő feszületté alakítalak? Amikor meglátom, hogy lábad roskadozik, felemellek és mint bárányt vállamra veszlek. Jöjj, velem mindig biztonságban leszel.

Jézus, Te vagy az én reményem, erőm, örömem és énekem. Mindig Szentséges Szívedbe menekülök.


IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK!
ÉS TARTSATOK KI AZ IMÁDSÁGBAN!


Rhodos, 1991. augusztus 10.

Én vagyok kéri, hogy naponta adjátok át magatokat nekem! Keressetek, és meg fogtok találni. Szent Édesanyátokkal együtt mondom nektek: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, tartsatok ki az imádságban! A Sátán olyankor jön, amikor alusztok. Ne adjatok helyet számára! Imádkozzatok, mert az imádság a ti fegyveretek a Sátán ellen! A Szeretet szeret Téged.


1991. augusztus 11.

Athén és Rhodos ifjúsági imacsoportjaihoz:

Megmondtam, hogy a világosság gyermekei vagytok. Ehhez még hozzáteszem: és Szentséges Szívemben van lakóhelyetek. Ne feledjétek, hogy nagy az én szeretetem irántatok! Ezt soha, soha ne feledjétek!

Majd azt kérte Jézus, hogy olvassuk el a Kor 3,5-17 versét.


1 sok görögkeleti teológus és szerzetes gúnyol engem

previous index next