HOME INDEX
HELYEZD A MI KÉT SZÍVÜNKET MINT PECSÉTET A SZÍVEDRE!


Rhodos, 1991 augusztus 2.

A görög imacsoporthoz:

Jézus, Uram, áldott legyen a Te Neved! Mindörökre legyen dicsőség Szent Nevednek!

Dicsőség illeti Szent Nevemet, és dicsősége örökre fennmarad.

A Te kezed vezessen minket az igazságra, az egyetlen igazságra! Semmi se válasszon el engem az igazságtól, amelyet Te magad adtál nekünk!

Üres kézzel jöttél hozzám és eltelve távoztál. Sohasem féltem a nagyságtól és az erőtől. Én magam töltöttem meg szájadat bölcsességemmel, hogy tanulj és ne ess tévedésbe. Tanítást adtam neked, hogy védelmet lelj bennük. Figyelj most, és értsd meg:
Helyezd a mi két Szívünket mint pecsétet a szívedre!
Édesanyád Szent Szíve lesz védelmed, és az én Szent Szívem az otthonod. Ez a szívedre pecsételt jel fogja elejteni a rókákat, amelyek most pusztítást végeznek beérett szőlőmben. Kicsinyeim, ti vagytok Szent Szívünk szőlője! 1 Jöjjetek kis gyermekeim, és figyeljetek: ki örül közületek az örök életnek? Imádjatok engem ezért Szentségem ragyogásában! Legyetek állhatatosak az imádságban! A Sátánt a rózsafüzér fogja láncra verni. Legyetek állhatatosak a gyónásban, kis gyermekeim, hogy olyan gyakran fogadhassatok engem az Oltáriszentségben, amilyen gyakran csak tudtok! Böjtöljetek kenyéren és vízen hetente kétszer, hogy engesztelést nyújtsatok és áldozatot hozzatok! Ne nézzetek se jobbra, se balra, hanem előre, ahol én vagyok! Ahova én megyek, oda jöttök ti is. Ahol én élek, ott fogtok élni ti is. Szeretteim, ezek az én tanításaim. Szavamat mindennapi kenyérként kellene vennetek, ez a ti mennyei kenyeretek, ez a ti életetek. Jöjjetek gyakran hozzám, és ajánljátok fel magatokat Szentséges Szívemnek! Akkor rátok lehelek, enyémekké teszlek, hogy terjesszétek Szavamat a világ négy sarkában. Ne feledkezzetek meg arról, hogy gondolataitok legyenek az én gondolataim, vágyaitok az én vágyaim! Kövessetek engem! Boldogok vagytok, akik nem láttok engem, és mégis hisztek. Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Áldjatok és szeressetek engem! Mondd meg nekik Vassula, mennyire tisztelem azt a szobát 2, amelyben fogantattam.


SZÍVETEK LEGYEN OLYAN, MINT A KERT!


Szűzanyánk üzenete ugyanannak a csoportnak:

Áldott gyermekeim, szívetek legyen olyan. mint a kert, mely kellemes az Úrnak, és pihenőhelye Királyotoknak. Engedjétek, hogy betérjen szívetekbe, még ha száraznak és elhagyatottnak találja is, és átalakítsa a gyönyörűség kertjévé. Engedjétek meg Neki, hogy lélegezzék a szívetekben és életre keltse. Az Ő lehelete a legnemesebb illat. Vérével, amely olyan, mint a reggeli harmat, le fogja mosni foltjaitokat, hogy tökéletesítsen benneteket, kicsinyeim.
  Ó... mennyire szeretlek benneteket...! Jöjjetek, és figyeljetek Istenetekre! Az Ő beszéde édes, az Ő beszéde a könyörület teljessége. Imádkozzatok kicsinyeim, szüntelenül imádkozzatok! Nehézségeitekre választ kaptok a szüntelen imádságban. Ez legyen a ti fegyveretek! A szívetekkel imádkozzatok, ily módon beszélgessetek Istennel!
  A Sátán mindig elmenekül, ha szeretettel hívjátok segítségül Istent. Ezért ma, holnap és mindig azt fogom nektek mondani: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!
  Irántatok való szeretetem nagy, ne engedjétek meg a Sátánnak, hogy megkísértsen, és elvágjon engem tőletek. Legyetek résen! Én, a ti Szent Édesanyátok, megáldalak benneteket!OLTHATATLAN TŰZ VAGYOK


Igen Jézusom? 3

Vassula, imacsoportotoknak neve legyen: "A két Szent Szív imacsoportja",
mivel Szívünk egyesült a szeretetben és egy. Én vagyok van melletted, a Szeretet van közeledben!
(Később, késő este, megkértem Jézust, hogy magyarázza meg, mi történik velem, amikor átélem a szenvedést.)

Egyesülünk, mintha egyetlen testté válnánk, majd... teljesen birtokba veszlek, mivel az én tulajdonom vagy, és magamhoz ragadom lelkedet. Betakarlak, ahogyan a gyümölcs körülveszi a magot. Lelked beépül az én Lelkembe, belém, a te Krisztusodba . Szeress engem, imádj és imádkozz! Elválaszthatatlan vagyok tőled. Ó jöjj, jöjj! Váljon szereteted olthatatlan tűzzé! Olthatatlan Tűz vagyok, mely felemészti a lelkeket. Ezért kövessetek engem, Isteneteket, ezt kívánom mindenkitől.
Fogadjátok békémet!


1 Az imacsoport neve: A két Szent Szív imacsoportja.
2 Szívet: Szűz Mária Szívét
3 Jézus hívott engem.

previous index next