HOME INDEX
NE ENGEDD, HOGY BÁRMI IS KÖZÉNK ÁLLJON!


1991. július 30.

Vassulám, ne engedd, hogy bármi is közénk álljon! Ahogy a Hold és a Nap rendíthetetlenül és hűségesen követi a természet rendjét, és nem tűnik el csak úgy, egyszerűen az égboltról, én is állhatatosan melletted vagyok. De még ha ezek meg is rendülnének, én nem rendülök meg soha. Melletted vagyok, melletted voltam, és mindig is állhatatosan melletted leszek. Amikor felfedem magamat, amikor teljes önmagamat felfedem előtted, és azt mondom neked, hogy sohasem foglak elhagyni, és nem veszem vissza tőled adományaimat, nem fosztalak meg ékszereimtől, higgy nekem, a kétségnek legkisebb árnya se legyen benned! Életre keltettelek, hogy légy velem, és kövess engem. Ezért, tanítványom, kövesd Mesteredet, fordítsd felém gondolataidat! Halott voltál, mert nem ismertél, de az Ige megszólított, áldásával felkeltett, Szentlelke leheletével újból életre keltett, felnyitotta szemedet, majd ajka csókjával menyasszonyává tett.
Ily módon fogok mindenkit megmenteni!
Ne ijedj meg, amikor keresztemmel, töviskoronámmal és szögeimmel jövök, és felkínálom neked, mert e megfizethetetlen kincsek, amelyeket neked felkínálok, ugyanazok, mint amelyeket én öleltem forró szeretettel magamhoz. Ezek a te megváltásod eszközei. Engedd meg Vassula, hogy igénybe vegyelek, hogy rajtad keresztül, írásban és szóban kiönthessem Szívemet e nemzedékre. Remélj bennem, vágyakozz utánam, és ne légy szomorú! Én vagyok mindig igen közel van hozzád. Nem méltó-e Én vagyok arra, hogy jobban örülj neki?

De igen, Uram, de engedd, hogy erősebben érezzelek!

Hiszen veled voltam egész idő alatt, és te még mindig nem érzed és nem veszed észre jelenlétemet? Sok éve szólok hozzád, és te még mindig nem érzel engem?

Többet szeretnék Belőled! Azt szeretném, ha Szentlelked teljesen átitatna és igazán elárasztana engem!

Jöjj hozzám, és egyél engem... igyál engem teljesen ingyen! Egyél engem, és még többre fogsz éhezni! Igyál engem, és még többre fogsz szomjazni! Fogadj örömmel, és szerezz nekem örömet! Érezd, hogyan dobog és mennyire örül Szívem, valahányszor te és én a szeretetben egyesülve eggyé válunk. Jöjj és szentelődj meg azáltal, hogy eszed Testemet és iszod Véremet.

Igen, szomjazom Rád, Uram.

Remélj bennem, szomjazz rám, és hamarosan, igen hamar eljön Szent Istened, és lakóhelyére visz téged, amely a te lakóhelyed is.
Megáldalak leányom!

Áldott légy Uram!

previous index next