HOME INDEX
MONDD EL GYERMEKEIMNEK, MENNYIRE MEGBOCSÁJTÓ VAGYOK!


1987. december 6Írd, Vassula! Én az Úr, azt kívánom, hogy, tiszteld keresztutam állomásait! Vezesd be a fényt! Először Édesanyámat tiszteld gyertyát gyújtva neki, azután azt kívánom, hogy égő gyertyával kezedben hajts térdet minden állomásnál!

Uram, Te már kigondoltad tervedet, arra kérlek, nyisd meg az utat előttünk, hogy tisztelhessünk Téged, Uram.

Megteszem, támaszkodj rám, hordozni foglak. Vassula, ha ez megtörtént, figyelmeztetni foglak arra, hogy hamarosan bekövetkezik a második esemény. Emlékeztetni foglak arra, hogy azontúl ne keress kényelmet magadnak!

Istenem, mindannyiunkhoz szólsz?

Nem, egyedül csak tehozzád szólok, nézz Arcomra! Emlékeztetlek, hogy ettől az eseménytől kezdve magadon fogod érezni erős kezemet. Beléd áramlik isteni tanításom: engedelmessé kell válnod, készen kell állnod szolgálatomra, hűségesen kell tisztelned engem! Igénybe foglak venni. A végsőkig igénybe veszlek, annyira, hogy céltáblám leszel. Te vagy az én írótáblám, kicsim. Az a szándékom, hogy visszaviszem juhaimat Péterhez:

Uram, Istenem, több mint egy évet töltöttem el Veled, mint a Te írótáblád: Mindennap igénybe vettél, és szeretlek, mert így közelebb vagyok Hozzád. Igénybe vehetsz, hűséges maradok hozzád, és rabszolgád leszek.

Vassula, mennyire szeretlek. Megcsókolnád lábamat, miután befejezted a keresztutat?

Igen Uram, megteszem. Jézus; azt szeretném, ha segítenél X atyának, Uram, lennél szíves?

Kedves, miért ne segítenék neki, amikor én választottam Ót? Ó kicsim, nem érted? Azért választottam ki két szolgámat 1, hogy tanúid legyenek művem folyamatában. Szívem közepébe helyeztem őket. Jöjj, ne feledkezz meg jelenlétemről, mintha elhanyagoltál volna az elmúlt napokban!

Istenem, adj erőt, hogy mindennek eleget tudjanak tenni. Szeretnék kedvedre lenni, ahogy tudod, de erőm véges, megbocsátasz?

Ó Vassula, mennyire szeretlek, megbocsátok neked. Írd le, amit láttál!

(Jézus szomorúnak és komolynak látszott, amikor azt mondta, hogy elhanyagolom. Miután bocsánatot kértem Tőle, isteni Arca egyetlen szempillantás alatt ragyogó mosolyra derült, felém mutatva gödröcskéit kitárta két karját, hogy odasiessek Hozzá, és megbocsátott.)

Mindig megbocsátok a legkisebb késlekedés nélkül, és azért engedtem, hogy tökéletesen felismerj, hogy el tudd mondani, mennyire megbocsátok! Jöjj, mi ketten! 2

1987. december- 7.

Szokatlan úton vezetlek, de én Isten vagyok, és magam akarom megválasztani minden utamat. Elszállnak az órák, az idő közel. Úgy vezetlek; Vassula , ahogy én akarom.


1 X atyát és Dávidot
2 Ahogy ezt mondta, Jézus olyan mozdulatot tett mutatóujjával, mint egy tanító, amint figyelmeztet.

previous index next