HOME INDEX
IGEN NAGY ENGESZTELÉST KELL NYÚJTANI!
IGAZOLNI FOGOM GARABANDALI JELENÉSEIMET!


1987. december 4.Jézus?

Én vagyok. Leányom, azt akarom, hogy szavaim világosak legyenek. Nem vádolom azokat, akik a jelenéseket üldözték, csak azt akarom, hogy lássák be és ismerjék el tévedésüket. Vassula, teremtésem elfajult, igen nagy engesztelést kell nyújtani! Azt akarom, hogy teremtésem ébredjen rá, merre tart. Azt kívánom, hogy papi lelkeim belőlem merítsenek, és bárányaimat szeretettel és tudással itassák. Most éppen teljes sötétségben élnek. 2

Igen, Jézus, de világosítsd meg az egyházi tekintélyviselőket. Ha meg is haladja értelmüket ez a "szokatlan" kapcsolat Veled, Uram; akkor is nyisd meg szemüket és fülüket, hogy megértsék!

Bölcsességet csak az egyszerű gyermekeknek adok, nem a tanultaknak.

Akkor, Uram, kevés lehetőségük van, elvesznek!

Elvesznek, ha csak gyermekként nem jönnek hozzám. Vassula, megnövelem tűrőképességedet a szenvedésben, mert téged meg fognak korbácsolni. 3 Hadd cselekedjek szabadon, ne avatkozz műveimbe!

Uram, nem bocsátanál meg nekik, és nem néznéd el gyengeségüket? 4

Nem viselném el, ha bántanának, gyermekem.

Nem tudom, hogy mit mondjak Neked, de nem kérhetnélek meg, hogy nézd el gyengeségüket?

Virágom, nem akarom, hogy rád tapossanak. Nem viselném el, ha eltipornának!

De ne verd meg, csupán tanítsd őket, Uram!

Akkor ki kell hogy a nyissák fülüket! Vassula, tudod, hogy mi vár rád. Láttad keresztemet. Ne feledd, hogy bár kemény lesz szenvedésed, soha nem hagylak el. Szent Édesanyám van mellettem, hallgasd meg szavait:

Szűz Mária:

Leányom, kedves, ismertesd el Garabandalt! Én jelentem meg Garabandalban, hogy üzenetet adjak. Üzenetemet nem terjesztették megfelelő módon. Sok pap tagadta jelenéseimet, és így nem kaptunk helyet szívükben, de én nem felejtettem el kedves gyermekeimet. Volt idő, amikor ők maguk is kételkedtek, összezavarodtak, megtagadták jelenéseimet. Ezt példaként adta Isten, hogy gyermekeimnek 5 megmutassa, milyen és mekkora zűrzavar uralkodik a mai Egyházban. Megígértem, hogy igazolni fogom garabandali jelenéseimet. Az órák elszállnak, de üzeneteimet nem terjesztették el úgy, ahogy kellett volna, és azt sem tisztelték, hogy Szent vagyok.

Vajon el tudnálak-e most hagyni, Vassulám?

Nem, Uram, a Te erődre van szükségünk a folytatáshoz.

Elegendő erőt kapsz, hogy véghezvidd azt, amire küldetést kaptál.


2 Isten teremtése.
3 Jelképesen a lelki szenvedések által.
4 Mégis bátorkodtam beavatkozni.
5 a világnak
6 Dávid és saját magam útját

previous index next