HOME INDEX
AJÁNLJÁTOK FEL ORSZÁGOTOKAT A MI SZÍVÜNKNEK!


India, 1998. január 26.

ÉN VAGYOK. Írd le Szavaimat e nemzet számára, Vassulám!
  Az én békémet adom nektek... Maradjon veletek és borítson el titeket az én békém, amit most örökségül adok nektek. Ne féljetek és ne mondjátok: "Mit tegyek, Uram?"
  India, ó, India, ajánld fel nekem a szívedet és imádkozz szívből, őszintén Megváltódhoz! Imátok megszenteli a ti lelketeket és másokét is. Szüntelenül imádkozzatok és késztessétek menekülésre az ördögöt!...
  Legyetek egyek velem és gyökerezzetek belém, akkor e világon senki és semmi sem léphet közénk.
  Eljövetelem igen közel van.
  Kezemben a Szívemmel jöttem hozzád. Vedd át, India, és tedd Szívemet a tiédbe! Eljöttem üzenetemmel. Hívom nemzeteteket, hogy fordítsa szívét Istenhez és éljen szentül! Én Isten vagyok és Úr. Terjesszétek szeretethimnuszomat, és ültessetek szőlőskerteket mindenütt, ahová mentek! Műveljétek meg földeteket és ne habozzatok! Ne féljetek a vihartól, ami időnként felkel. ÉN VAGYOK veletek van... Szentséges Szívem a ti menedéketek. Jöjjetek ezért és ajánljátok fel magatokat és családotokat nekem és Édesanyátok Szeplőtelen Szívének! Én, Jézus, itt szándékozom maradni országotokban és meg akarom szentelni. Ezért kérem tőletek, hogy ajánljátok fel országotokat a mi Szívünknek! Legyetek hűségesek hozzám és legyetek egyek az én Nevemben! Megáldalak benneteket, kis gyermekeim.

previous index next