HOME INDEX
SZÍVETEKBŐL FAKADÓ, FORRÓ IMÁDSÁGOT KÉREK A VILÁG MEGTÉRÉSÉÉRT


India, 1998. január 22.

Virágom, ujjongjon ez a föld, álmélkodjon tetteim láttán ez az egész nemzet, amelyhez küldtelek és teljen el kegyességemmel! Az én áldásom van e népen ... angyalaim és szentjeim jelenlétében mondom most nekik: Én, Jézus Krisztus, az Isten Fia, a Megváltó vagyok a ti segítségetek és védelmetek. Forduljatok hozzám és fontoljátok meg parancsolataimat! Tanuljatok becsületességet, és haljatok meg önmagatoknak! Igen közel van eljövetelem. Ne mondjátok: "Nincs menedékem." Én vagyok a ti menedéketek, és Szívem a pihenőhelyetek. Mivel oly értékes vagy számomra, India, elküldtem neked is vetőmagomat 1 , hogy elvessétek földetekbe. Gazdag és bőséges lesz a termés, ha szíveteket is beleadjátok a talaj megmunkálásába. És földetek alkalmas lesz a mag számára. Akkor minden ember megismeri szeretetemet és válaszolni fog hívásomra. Ne riadjatok meg, hanem forduljatok hozzám imádsággal! Szívetekből fakadó, forró imádságot kérek a világ megtéréséért! Ily módon elégedett leszek veled.
  Ma meghallottad hangomat. 2 Mondom neked, ne ingadozz és a szívedet ne keményítsd meg, mert kiárad most rád kegyelmem.
Legyetek egyek az én Nevemben!


(Később, hajnali 3,45-kor Jézus hívott.)

Mondd meg nekik, hogy csupán szeretetre, kiengesztelődésre és megbocsátó lelkületre van szükségem! Igen, azt akarom, hogy bizonyítsák be irántam való szeretetüket! IC. Veled vagyok...


1 Jézus az "Igaz élet Istenben" üzenetekre gondol.
2  Az "Igaz élet Istenben" üzenetek által.

previous index next