HOME INDEX
TESTED MÉG HALÁLOD UTÁN IS PRÓFÉTÁLNI FOG


1993. június 7.

Ó itt vagy tanítvány, már vártam rád! Béke, kiválasztott leányom!

Jézus, fogom a kezedet, és megvigasztal, amit fülembe súgsz: „Ne félj!”, majd így folytatod: „Segíteni fogok neked!” és megkapom a segítséget. Arra késztetted lelkemet, hogy énekeljen Neked. Ujjadat arra használtad, hogy szívembe írd az ősök bölcsességét. Gyönyörűségedet leled abban, hogy példabeszédeid rejtett értelmét felfedd előttem, és Szíved örül, ha felfedi előttem gazdagságát. De ahhoz, hogy továbbadjam mindazt, amit adtál nekem, a Te erődre, a Te türelmedre, a Te bölcsességedre, a Te alázatodra, a Te szeretetedre van szükségem, hogy csalódást ne okozzak Neked nehéz küldetésem közben!

Egyetlen feladat sem lesz túl nehéz számodra, és senki sem lesz képes legyőzni téged, egyetlen földi uralkodó sem fog soha megrendíteni. Tested még halálod után is prófétálni fog. Semmi sem lesz hiába, amit teszel. Mondom neked, még ha az ellenség rád is szabadul, feltartóztatom támadását. Add át ezért üzenetemet, és tisztítsd meg e nemzedék szívét!

ENGEDD, HOGY BENNED MUTASSAM MEG ÖRÖMÖMET


1993. június 8.

Béke legyen veled! Gyermekem, szemem rajtad nyugszik. Engedd meg, hogy igénybe vegyelek! Engedd meg, hogy benned mutassam meg örömömet! Veled van jóakaratom. Leányom, mondd e szavakat:

Teremtőm, jöjj hozzám,
Jahve, Istenem, ments meg engem!
Ég és Föld Ura
áldj meg engem!
Amen.


NAGYLELKŰEN ADD ÉGI MANNÁMAT


1993. június 9.

Szenvedésem Vassulája, támaszkodj rám! Velem együtt fejezd be küldetésedet! Terjeszd ki országomat és adj! Nagylelkűen add égi mannámat az éhezőnek és a szegénynek! Én formáltam úgy ajkadat, hogy beszélj és légy a visszhangom. Beszélj hát kicsim! Én fogok szólni ajkad által. Ezért örvendj, és add tovább szeretetem szavát! Ne félj!

previous index next