HOME INDEX
ÉN VAGYOK AZ ÉLŐ VÍZ, ÉS ÉN TARTALAK ÉLETBEN - SZERETETTEL ÁLLÍTSÁTOK HELYRE HÁZAMAT!


1993. március 19.

Ma reggel éppen csak tettem-vettem, amikor megláttam az Urat. Így szólt: „És mikor határozod el végre, hogy hozzám jöjj?”

Vassula, én, Jézus az én békémet adom neked. Virágom, mondd, megélhet-e a virág víz nélkül? Ugye nem? Én vagyok az élő Víz, és én tartalak életben.

Uram, időnként mintha elmennél tőlem, és otthagynál a Te üldözőid és az én üldözőim keze között. Úgy tűnik, mintha hatalmuk volna arra, hogy megöljenek. Vajon megteszem-e akaratodat? Lehet, hogy nem teszem meg, de az is lehetséges, hogy az ellenkezőjét teszem.

És azt hiszed, hogy én ezt megengedem?

Időnként olyan dolgokat engedsz meg, amelyek meglepnek bennünket, és csak azt mondhatjuk, hogy „Istennek megvan rá az oka, Isten megengedte, hogy megtörténjen”, - és őszintén bevallom, számunkra ez misztérium.

Örülök, hogy őszinte vagy hozzám! Igaz, hogy megengedek bizonyos dolgokat, de azok az én nagyobb dicsőségemet szolgálják. Mivel én és te hűségszerződést kötöttünk egymással, nem engedem, hogy bármi közém és közéd álljon. Áldozatom árán akarom meggyógyítani ezt a nemzedéket, és örömömre megtaláltam, amit mindig kerestem. Osztatlan szívet kerestem, és amikor rátaláltam szívedre, elhatároztam, hogy meghódítom... 1 Figyelmes fület kerestem, és megtaláltam. Hiszen tudod, hogy bölcsességemet mindig az egyszerű gyermekeknek adtam, ezért lelte örömét az Atya abban, hogy bölcsességet adott neked.

És ez igaz? 2

Kételkedsz benne?

Nem!

Az Atya könyörülete igen nagy, és bár viselkedésed egyenesen elképesztő volt, az Atya legyőzte benned ellenségeit, majd levette szemedről a hályogot, hogy meglásd szépségemet, én én teljes Szívemmel kiáltottam: Jöjj! Jöjj velem! Asztalt készítek számodra, nem fogsz többé éhezni, és megosztom veled kelyhemet. Az én házam lesz a te otthonod, és együtt kelünk útra, hogy meghódítsunk egy vallástalan népet. Sohasem fogom elrejteni előled Arcomat, de te is meg fogod tenni, amit kérek.

Szeretettel állítsátok helyre házamat 3 hogy mindenki felismerje bennetek az én tükörképemet! Beszéljen rólatok minden ajak így: „ők valóban Isten szent népe.”
  Ünnepélyesen mondom neked, amit egykor már elmondtam: Ha kezed vagy lábad bűnre csábítana, vágd le és dobd el! Jobb neked sántán vagy bénán bemenni az életre, mint két kézzel és két lábbal az örök tűzre kerülni.
  A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket! Nyissátok ki szíveteket Királyotok előtt, engedjétek, hogy betérjek hozzátok, és örömmel fogom eltölteni szíveteket!

  Értsd meg gyermekem, hogy egyetlen fegyvered van a pusztulás ellen: az imádság.
  Mindegyikőtöktől megkérdezem: ki keres engem igazán? Közületek ki akarja megosztani velem kelyhemet? A megosztottság kelyhét, a széthúzás kelyhét? Tele vagyok fájdalommal. Megváltótok szívét a felismerhetetlenségig megsebezték.

Vajon lesz-e hit, amikor visszatérek? Barátaim, ha visszatérek, vajon olyannak talállak-e titeket, amilyennek szeretnélek?
  Vajon megőrzitek-e a nyelvet és a hagyományt, amelyet rátok hagytam, vagy úgy fogtok beszélni, mint a filozófusok, és valamely bábeli toronyban fogtok prédikálni? Mondjátok, mi lett a Lélekkel, akit nektek adtam? A ti kovászotok ugyanolyan, mint a farizeusoké és a szadduceusoké. A törvényről beszéltek, de nem fogadjátok a szívetekbe.
  Az én törvényem élő! Kishitűek! Szavamat semmivé és üressé tettétek lelketek érveivel. Mondom nektek, szívetek olyan messze van tőlem, mint az ég a Földtől, mert semmibe vettétek a törvény fontos pontjait, a szeretetet, a bűnbánatot, az irgalmat, a jóhiszeműséget! Ki az közületek, aki az én Nevemben prédikál, és igazán szereti ellenségeit?

Gyermekeim, milyen nehéz bejutni az én országomba! Én népem, mit tettél keresztem nyelvezetével? Még meddig kell elviselnem álnok tanításaitokat vagy azt az undokságot, amelyet templomomban állítotok fel? Látjátok, ma megadom nektek, hogy csodákat lássatok 4 Már a pogányok is tapasztalják 5 De újból megsajnáltalak benneteket. Én, a ti Istenetek szólok ma hozzátok. Ne zárjátok be ajtótokat előttem!...

Kiről beszélsz, Uram?

Azokról, akik velem együtt esznek... És te, szeretett városom, ne nyugtalankodj a kezemben! Engedd, hogy úgy kormányozzalak, ahogyan én akarom, hogy véghez vigyem tervemet. A Szeretet megáld téged.


ÉN ÉS TE, KÉZ A KÉZBEN FOLYTATNI FOGJUK UTUNKAT


1993. április 5.

Boldog az az ember, aki Beléd helyezi bizalmát!

És boldog, aki figyel rám! Béke legyen veled! A hűség örömet szerez nekem, ó leányom... kiváltságos lelkem, visszautasítom-e, ha az én Nevemben kérsz? Sohasem! Én és te, kéz a kézben folytatni fogjuk utunkat. Ha fáradtnak éreznéd magad az úton, támaszkodj rám! Ha lábad nem bírna megtartani, vállamon viszlek tovább. Ha szomjas vagy éhes lennél, égi mannát adok neked. Figyelj hangomra, és nem botlasz meg. Új erőt adok szívednek, hogy örömében énekeljen. A Szeretet visszatérőben van hozzátok. Próbáld megérteni ... Én vagyok a Szőlőtő, és te a szőlővessző. Én vagyok Mesteretek, és egyenként házamba vezetlek titeket.
  Mindegyikőtöket nagyon szeretem.


1 Bátorság!
2 Ezt önkéntelenül mondtam.
3 Jézus mindenkinek szól,
4 a Szentlélek kiáradását.
5 a nem keresztényeknek szóló jelenéseket és kinyilatkoztatásokat.

previous index next