HOME INDEX
VÉGEZD EL MUNKÁDAT AMENNYIRE TUDOD, DE VIGYÁZZ, HOGY A JOBBIK RÉSZT EL NE HANYAGOLD!


1993. február 2.

Az Urat hívtam, de nem hallottam őt. Ez elszomorított. A csendet lépteinek zaja törte meg hirtelenül. 1 Szemrehányással fordult hozzám.

Az én Lelkem van rajtad. Éjjel és nappal vártam rád! 2 Tartsd tiszteletben szabályaimat! Miért akadályozod találkozásainkat? Most azt kérdezed, „meddig fog ez tartani?” 3 amikor még csak néhány perc telt el. Én viszont több napon át vártam rád! Meddig kell még elviselnem téged? Azt mondod, örömed telik abban, hogy közel vagy hozzám. Nyomorúságos vagy a jóra! Gyenge kis teremtmény, ne feledd, ki segít állva maradnod! Jóságosan bántam veled és Támaszod voltam. Magyarázd meg hát távolmaradásodat!

Adj még egy lehetőséget a szegénynek és ínségesnek! A Földön semmi másban nem lelem gyönyörűségem, csak jelenlétedben!

Akkor válaszd azt, hogy velem légy! A Szívembe hívtalak meg, nem ügyek intézésére!

De ki fogja elvégezni ezt a munkát?

Nem ismerted be bűnödet! 4

Beismerem, hogy vétkeztem, mert nem tartottam be szabályaidat.

És vétkeztél, mert nem voltál hűséges hozzám! Valld be!

... és, mert nem voltam hűséges Hozzád.

Mondd:

Uramat fogom dicsérni
és lelkem egyedül érte fog élni,
egyedül őt fogom szolgálni,
és ajkam egyedül Neki fog énekelni,
szívem egyedül őrá fog figyelni,
és szívem most egyedül Érte dobog.
Amen. 5

Képes-e a por engem dicsérni? Tud-e dicséretet mondani nekem? Nem, addig nem, amíg Lelkem nem él ebben a porban. Nélkülem semmi vagy. Az én világosságomból árad szemedbe a világosság. Meg foglak tanítani arra, hogy engedelmeskedj nekem, mert a földdel teszlek egyenlővé, térdre kényszerítelek. Máskülönben hogyan látnak meg engem? Szentségre akarlak vezetni. Sikerrel fogom koronázni minden tervemet, ezért ne tagadd meg tőlem, hogy találkozzam veled. Végezd el munkádat, amennyire tudod, de vigyázz, hogy a jobbik részt el ne hanyagold! Hagyatkozz rám, hogy támogassalak és erősítselek. Imádkozz! Mi ketten?


1 Jelképesen.
2 Három napon át nem mentem Hozzá ilyen módon.
3 az Úr távolléte és hallgatása,
4 Az Úr sokkal szigorúbb volt, mint azelőtt.
5 Elismételtem az Úr után az imádságot.

previous index next