HOME INDEX
IMÁDKOZZ VELEM!


1991. november 15.

Uram?

ÉN VAGYOK. Jöjj hozzám bármely időben!
Imádkozz velem! Mondd:
Egyedül Te vagy az én Istenem,
Te vagy egyedüli Reménységem,
egyedüli Szerelmem!
Istenem, senki sincs Hozzád hasonló!
Gyengéd és jóságos vagy mindenkor
a gyengéhez és a nyomorúságoshoz.

Ne engedd, hogy igazságosságod kelyhe
ránk csorduljon!
Adj Uram, még a Te napod előtt
szabadulást a raboknak!
Sok a mi hibánk a Te szemedben,
és még több a lázadás
és a közömbösség.
De a Te Szíved
szeretettel és könyörülettel dobog.
Add meg nekünk kegyelmes Atyánk,
hogy a Te dicsőségedre
keltsen életre minket
Lelked átható lehelete!
Amen.
Megáldalak, gyermekem.

previous index next