HOME INDEX
AZ ÉN SZENTSÉGES SZÍVEM A TE GALAMBDÚCOD


1991. augusztus 18.

Ó Uram, olyan nyugtalan vagyok, hogy majd belehalok. Ez ma számomra a Getszemáni szenvedés. Lelkem levert és nagy bajban van. A Sátán minden bizonnyal céltáblaként használ, hogy darabokra törjön. Könyörtelenül át- meg átszúr, üldözőim céltáblája vagyok. Miben remélhetek?

Az én Szentséges Szívemben, galambom! Az én Szentséges Szívem a te galambdúcod. Fordulj felém, és Lelkem meg fog vigasztalni téged. Ajánld fel nekem gondjaidat, és Szívembe teszem, jóra fogom felhasználni. Lelkeket fogok kiszabadítani általuk a tisztítótűzből... Felejtsd el hát e napok gondjait, és pihenj meg bennem, a Te Istenedben!

A béke óceánja vagyok. Add nekem, leányom, minden bánatodat, és békém meg fogja semmisíteni. Fogadd békémet, bárányom! Én szeretlek téged. Én kínálom fel a békét. Pihenj meg bennem! Most menj békében!


A RACIONALIZMUS ELHOMÁLYOSÍTJA A LELKET
ELTOMPÍTJA AZ ÍTÉLŐKÉPESSÉGET, ÉS MEGÖLI AZ ALÁZATOT


1991. augusztus 19.

Uram, miért akarják elhallgattatni, miért üldözik a békeszerzőket, miért nem hisznek nekik 1 , amikor a Szentlélek indítására a békéért dolgoznak, magokat hintenek el, melyek jó gyümölcsöt teremnek.

Mert a kereskedők mint értékes portékát, megvásárolták őket. 2 A racionalizmus elhomályosítja lelküket, eltompítja ítélőképességüket és megöli alázatukat. Szodomához és Egyiptomhoz hasonlóan mindent visszautasítanak, ami az Egyház belsejéből, belső erejéből,
Szentlelkemtől
származik. Én azonban megadom neked erőmet a továbbhaladáshoz, mert ez az akaratom.


1 azoknak, akik Isten szavát hirdetik, hogy visszavigyék a világot Istenhez, és kibékítsék Istennel
2 a hitetleneket

previous index next