HOME INDEX
MÁR CSAK EGY KEVÉS IDŐM VAN ADDIG, MÍG ATYÁM KEZE LESÚJT E NEMZEDÉKRE


Görögország, Rhodos, 1991. július 23.
"Mert Teremtőd maga lesz hitvesed,
Jahve Sabaoth a neve." 1
Jahve Atyám, akit imádok, és aki után vágyakozom, Te, aki kivezettél engem a föld alatt lévő országokból, felemelted lelkemet és átjártad, felemésztetted tüzeddel, és irántad való teljes elragadtatásban hagytál.
  Jahve, Te fenséges vagy és Te vagy a királyok Királya. Te, aki engem ezen a csodálatos úton vezettél, óvj meg a bűntől és az elbukástól! Bűnös vagyok, és alkalmasabb a bűnre, mint a jótettekre. Erősítsd meg városodat!

Légy békében! Én, az Úr, szeretlek. Fogd meg a kezem, és kövess! Imádkozz Vassulám, mert még hosszú utat kell megtenned, amíg tökéletes leszel.
  Nem vagy mentes a bűntől, sem az elbukástól, és mindig is lesznek bukásaid, de a közeledben vagyok, hogy segítsek felállni. Szívemre szorítalak, hogy érezd szeretetemet. Érezd hogy mennyire örülök neked! Jöjj, együtt fogunk imádkozni:
Atyám, jöjj segítségünkre
és vezesd lépéseinket a tökéletesség felé!
Hozd vissza istenségünket,
és tégy minket
Szentséged tökéletes lakóhelyévé!
Amen
Jézus?

Én vagyok. Vassulám, Szentlelkem el fog menni a Föld minden sarkába, és még a legkisebbet is megkeresi közöttetek, hogy megvédjen attól a vészt hozó undokságtól, amely most sok ember bensejében lakik... hamarosan kiárad rátok a menny, amikor eljövök. Én, az Úr, sok csodát tettem veletek, és még többet fogok tenni az elkövetkező napokban. 2
  Imádkozz gyermekem, imádkozz azokért, akik megsértik Szentségemet és káromolják Szentlelkemet nevetségesnek nevezve Őt. Nem mondtam-e:
  "Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek ellen káromkodik, nem nyer bocsánatot" 3 , mert a Lélek nem áll szemben a Fiúval, és az Atya sem áll szemben a Lélekkel, mert mi hárman Egy vagyunk 4 Közületek sokan elítélik égi megnyilatkozásaimat, és üldözik azokat, akik által Lelkem szól, mert nem hiszitek el, hogy tőlem valók. Leányom, tekints Testem Sebeire! 5 Már csak kevés időm van addig, míg Atyám keze lesújt e nemzedékre. Figyeljetek Atyátokra, akitől származtok, figyeljetek hangjára: Minden utat bejártam, mert össze akartalak gyűjteni és emlékeztetni akartalak benneteket arra, hogy éljetek szentül, mert én Szent vagyok, de csak a maradék figyel beszédemre. Beszéltem azok által, akiket ti megvetettnek neveztek, beszéltem a gyengeség és a szegénység által, de ti az őrülettel határos kultuszt csináltatok Szentlelkem üldözéséből, pedig őket is Szentlelkem vezeti. Elküldtem hozzátok általuk Illés lelkét és Mózes lelkét, e két, zsákruhába öltözött tanút, hogy jövendöljenek nektek és emlékeztessenek titeket törvényemre nagy visszatérésem előtt. Az én Nevemben kell hozzátok szólniuk, visszavinniük benneteket az igazságra, és észre téríteni benneteket.Felettetek azonban súlyos sötétség terjeng, és saját tudásotokban való elbizakodottságotok lett harctere az én tudásom elleni küzdelmeteknek.

A hazugság üldözte és most is üldözi az igazságot, de a Szentírás sohasem hazudik. Hallottátok, hogy a vadállat 6 , amely a mélységből jön fel, háborút indít ellenük, 7, legyőzi és megöli őket 8 A ti harctereteket most valójában ártatlan vér áztatja, mert a prófétaság Szentlelke terhére van azoknak, akik a világhoz tartoznak 9 . Szócsöveim ellen megnyilvánuló őrült üldözésük és teljes visszautasításuk hasonló a szodomaiakéhoz. Makacsságukban nem akarják kinyitni szívüket, hogy eleget tegyenek e kérésnek. Vonakodnak kinyitni fülüket, hogy figyeljenek hangomra, és ezzel még Egyiptom fáraójának makacsságát is felülmúlják 10

Ma olyan dolgokat mutatok nektek, amelyeket
"szem nem látott,
fül nem hallott,
emberi szív fel nem fogott". 11
amelyek felemelik lelketeket, hogy Abbának szólítsatok. Szentlelkem igazi hűségre és az Istennek teljesebb megismerésére szólít titeket. Ezért ismétlem folytonosan ugyanazokat az igazságokat, amelyeket nektek adtam. Továbbra is szólítani foglak benneteket, míg át nem töröm süketségeteket, nemzedék.
Mindaddig fájdalommal szólítalak benneteket, amíg ezt a szót nem hallom tőletek:
Abba!
Az új Ég és az új Föld hamarosan eljön hozzátok.


1 Iz 54,5.
2 A kommunizmus bukása Oroszországban a három napos puccs után.
3 Luk 12,10
4 vö. 1 Ján 5,8.
5 Jézus ruhája Vérétől volt foltos. Láttam bokáját, melyen ostorütéstől származó véres sebek voltak...
6 tudtomra adta Isten, hogy ebben a szövegösszefüggésben a vadállat a hazugságot jelenti
7 a két tanú ellen
8 Jel 11,7.
9 Isten a Jelenések könyve 11,10 versére utal: ..."mert e két próféta terhére volt a föld lakóinak"
10 Isten a Jel 11,8 versére utal: ... "Holttestük a nagy város utcáján fog heverni... Ez szellemi értelemben Szodoma és Egyiptom.".
11 1 Kor 2,9


previous index next