HOME INDEX
ÉN, AZ ISTEN VAGYOK VELETEK


1991. július 8.

Jézus egy amerikai börtönbe küld engem, hogy tegyek tanúságot. Kérte, hogy az alábbiakat olvassam fel Kansas City börtönében a raboknak:

Látjátok én, a názáreti Jézus jövök közétek, hogy e gyenge eszköz által beszéljek nektek. Mondom nektek: a világ még nem ismerte meg teljesen azt a békét, amelyet örökségül adtam nektek, mert a világ visszautasította igazságosságom útját. Lesznek nehézségeitek a világban, de SOHASEM lesztek egyedül. Életetek minden pillanatában veletek vagyok. Mindig így vagyok jelen, Lelkem szerettei.

Ma ezt az eszközömet küldöm hozzátok, egészen a küszöbötökig. Nem azért jött el hozzátok, mert el akart jönni. Én küldöm őt hozzátok, és amit felolvas, azt én mondom nektek. Kis gyermekeim, visszatérésem küszöbön áll. Vissza fogok jönni hozzátok. A Szeretet Szeretetként fog visszatérni. Azért mondtam el nektek ezt most, hogy higgyetek, ha majd látjátok szavaimat megvalósulni. Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok! Ne várjatok addig, míg szentek lesztek, hogy csak azután boruljatok Szabadítótok karjaiba! Úgy jöjjetek hozzám, amilyenek vagytok, és megbocsátom bűneiteket, melyek megkötözik lelketeket.

Ó teremtés, az irgalom most egészen lehajol hozzád. Közeledjetek hozzám, ne féljetek tőlem! Embernek nem lehet nagyobb szeretete annál, mint hogy életét adja barátaiért. Ti vagytok az én barátaim. Ne gondolkodjatok így: "Mit mondjak? Hogyan szóljak? Hajnaltól estig, és estétől hajnalig hangosan kiáltozom, mégsem hallja meg senki sem könyörgésemet. Ki hall meg egyáltalán engem?" Pedig mondom nektek, én, az élő Isten meghallottalak titeket. Egészen a szobádig jövök kezemben Szívemmel, hogy megmondjam neked: Szeretlek gyermekem, áldásaimat hozom neked, hogy kivirágozzanak szívedben! Fiam, vedd Szentséges Szívemet, egészen a tied. Vedd ezt a Szívet, amely szeret téged, ne utasítsd vissza! Én szeretlek téged a legjobban! Nézd gyermekem, amikor olyan lábnyomot látsz, amely nem az enyém, nehogy kövesd, mert az a halálba vezet téged! Az én lábnyomomon, gyermekem, látszik, hogy mezítláb járok. E nyomokat Vérem jelzi és mirha illatosítja. Gyermekem, ismét felszakadt Testem mind az öt Sebe, és köpenyem vérben ázik. Zsákvászonba és rongyokba öltöztem e nemzedék gonoszságai és bűnei miatt. Hiányzik a szeretet. Ez a nemzedék árulást árulásra halmoz, és szüntelenül visszavezet engem a kereszthez, hogy újból keresztre feszítsenek.

Te vagy az, akit Szívem keres. Te vagy az, aki meg tud vigasztalni. Te vagy az, aki balzsam lehetsz számomra és enyhítheted Sebeimet. Teérted kiált szívem, kedvesem, hogy elérjelek. Jöjj! Én, Jézus foglak a vállamon hordozni és házamba viszlek, amely a te házad is. Légy a barátom, légy a barátom, és én leszek Szent Társad életed minden napján. Én, az Úr, senkit sem fogok megfosztani irgalmamtól és kegyelmeimtől. Szentséges Szívem mélyéről megáldalak benneteket. Én, az Isten vagyok veletek.

previous index next