HOME INDEX
GYERMEKEIM ÉHESEK


1987. december 11.

Jézus?

Én vagyok.

Jézus, miért hisznek könnyebben a laikusok, minta papok és a teológusok? Emlékszel, amikor Te tetted fel nekem ezt a kérdést, Uram?

Emlékszem.

Miután elolvasták az első könyvet, a többit is el akarták olvasni. Az első könyv elolvasása után a legtöbben elkezdenek imádkozni. Néhányan azok közül is, akik életükben sohasem imádkoztak, ez csodálatos!

Vassula, gyermekeim éhesek. Amikor meglátják Kenyeremet, megragadják, hogy éhségüket csillapítsák vele. Ha többet akarnak, eljönnek Hozzám 1 , és mindenemet nekik adom.

De, Uram, előfordult egyszer vagy kétszer, hogy azok, akik elolvasták, megtérésük után örömüket meg akarták osztani egy pappal, mert azt gondolták, hogy ő is örülni fog. De legnagyobb csalódásukra, a pap nem mutatott érdeklődést, valójában elriasztotta őket.

Vassula, ők azok akik sebet ütnek rajtam és át- meg átszúrnak. Elviselhetetlenül szenvedek, mert látom, hogy enyéim utasítanak vissza engem. Nincs semmijük, amivel bárányaimat megkínálhatnák.

Azonban Uram, ők 2 mégsem riadnak vissza a papok negatív magatartása és hiányos lelkesedése ellenére sem, mivel békét lelnek abban, hogy Téged újra megtalálnak. De keserűséget éreznek, hogy ennek így kell lennie, különösen akkor, amikor rádöbbennek, hogy semmit sem tudnak a jelenésekről, csodálkoznak azon, hogy miért nem beszélt erről többet az Egyház. Valaki a papok közül azt mondta, hogy ezeket az eseményeket elhallgatják és csak "saját" köreikben beszélnek róla.

Igen, Vassula, papjaim elnyomják mai műveimet. Leányom, már megmondtam és újra mondom, hogy kezükben tartják a megismerés kulcsát, ők maguk azonban nem mennek be, és másokat sem engednek be, akik pedig be szeretnének menni! Hitetlenkedésükkel, kétségeikkel és képmutatásukkal torlaszolják el az utat: Elvesztettem őket, mint gyermekeimet, bölcsességük elvakította őket, eltévesztették a hozzám vezető utat. Kedves, áldozd fel mindazt, amid most van, imádkozz velem! 3

Igen, Jézus:

Atyám! Engedd, hogy a béke legyen . . megbeszélésük célja;
bocsásd meg kétszínűségüket!
Atyám,ne maradj távol, ha üldöznek! Légy mellettem!
Világosítsd meg és tanítsd őket,hogy meglássák tévedéseiket.
Igazságos vagy, ragyogj felettük,hogy Téged dicsérve mondják:
"Nagy a mi Istenünk, a Magasságbeli,
aki békében akarja látni gyermekeit,
dicsérjétek az Urat,
aki eljön, hogy egyesítsen minket,
dicsérjétek az Urat,
aki eljön, hogy mai műveit hírül adja!
Amen."
Jöjj, kedves, találkozzunk később, ne feledd jelenlétemet; szeretlek leányom.


Nem feledkezem meg róla, Uram.


1 imádságban
2 akik megtértek
3 Áldozzam fel: hagyjam abba házimunkámat, amivel nagyon elmaradtam, fiam ebédjét, férjemet, aki beteg, lehet, hogy májgyulladása van. Éppen távozni készültem.

previous index next