HOME INDEX
FIGYELMEZTETNI KELL TEREMTÉSEMET.
HIRDESSETEK ENGEM, NE ÁLLÍTSATOK FÉLRE!


1987. december 1.

Téged arra választottalak; hogy megmutassam a világnak, mennyire irgalmas vagyok . Ott találtalak meg ahol gyermekeim többsége él még mindig. Ha el nem jövök, hogy felvegyelek, még ma is ott volnál; ahol a többiek. Végtelen irgalmamban jövök, hogy figyelmeztesselek, magamhoz vonzzalak, és eredetetekre emlékeztesselek benneteket.

(Kezdem megérteni, hogy ez az üzenet, - amelynek célja a béke és a szeretet visszaállítása Isten teremtményei között, valamint az Egyház egyesítése, - Isten egyik utolsó kísérlete, mielőtt igazságossága lángra gyúlna felettünk.)

Milyen jól megértesz most, leányom. Félsz tőlem?

(Isten valószínűleg megérezte, hogy félek attól, amit megtehetne, ha meg nem változunk.)

Félek Istenem, a látomás után, amelyben részesítettél.

Csak egy részét mutattam meg. 1 Vassula, figyelmeztetni kell teremtésemet, hogy meg ne ismétlődjenek ugyanazok a tévedések!

Melyek, Uram?

Amikor Fatimában a nagy csodát tettem, figyelmeztettem teremtésemet, de nem sokat törődtek figyelmeztetésemmel. Idejüket ehelyett kétkedéssel, érveléssel töltötték, sohasem terjesztették helyesen Édesanyám szavait, ezért igen kevesen szereztek tudomást az üzenet sürgősségéről. Saját bűnük szennyezte be kezüket vérrel, annyi sok lelket magukkal rántva. Emlékeztetni fogom őket múltbéli bűneikre. 2 Emlékeztetni fogom őket garabandali üzenetem sürgősségére!

Miért kételkedtek műveimben? Adjátok tovább figyelmeztetésemet teremtésemnek, igen nagy engesztelést kell nyújtani! Figyelmeztetni kell teremtésemet, hogy higgyen bennem. Emlékeztessétek őket Szeretetemre! 3 Terjesszétek Szavamat! Hirdessetek engem... hirdessetek, ne állítsatok félre! Ti nem védelmeztek engem, hanem félreállítotok! Nyíltan hirdessétek régebbi és jelenlegi műveimet, én mindenható vagyok. Fejembe fúródó tövisek azok a papi lelkek, akiknél ott van a megismerés kulcsa - de maguk nem mennek be, és másokat sem engednek be, akik pedig szeretnének bemenni! Ők az én töviseim! Ezeknek a töviseknek most meg kellene találniuk engem és bűnbánatot kellene tartaniuk! Kezük még friss vértől szennyezett a múlt miatt, valamennyi bűnért és szörnyűségért felelősek. Azt akarom, hogy tartsanak bűnbánatot! Dacoltak Édes anyám garabandali üzenetével, sohasem terjesztették úgy, ahogy kellett volna, nem vették figyelembe sürgősségét. Ó, mit kaptam én, Vassula! 4 Köveket kaptam, szívük megkövesedett. Fogadjátok el az Igazságot, nyissátok ki szíveteket! Garabandal Fatima folytatása! Ne ismételjétek meg hibátokat. Péter! 5 Péter, légy az én visszhangom! Tápláld bárányaimat! Péter, ne tagadj meg engem újra, kedves!


(Amikor az Úr azt mondta: "Péter; légy az én visszhangom! Tápláld bárányaimat! Péter, ne tagadj meg engem újra, kedves!" akkor és ott meg tudtam volna halni, olyan hangon mondta ezt.)

Jöjj, hadd segítsek rajtad! Pihenj meg bennem! 6

(Miután összeszedtem magamat:)

Jézus, most leírom, hogy Isten koldult. Kolduló hangon mondta.

Igen, igen Vassula, szeretetből.

Szeretlek Istenem, hogyan tudnám elviselni, hogy ilyen szomorúnak látlak és hallak anélkül, hogy ezer halált ne akarnék halni. 1 Ha ezer életem lenne, egymásután mindegyiket odaadnám, a Te dicsőségedre, hogy Sebeid begyógyuljanak.

Sebeim csak akkor gyógyulnak be, ha teremtésem visszatér a Szeretethez. Fogadjatok el mint Mindenhatót és egyesüljetek! Jöjj, hadd osszuk meg szomorúságomat!

Jézus, szeretnék még sokkal többet tenni azért, hogy engeszteljelek és dicsőítselek.

Maradj közelemben, és mindent meg fogok veled osztani, amim van. Jöjj!


1 Arra utal, hogy a rosszabbik rész rejtve van.
2 Természetesen Isten csak azokra a bűnökre emlékszik, amelyekért nem kértek bocsánatot, vagy még nem bántak meg. Ha ez már megtörtént, a bűnök bocsánatot nyertek, és Isten soha többé nem emlékeztet bennünket régi bűneinkre.
3 A "Béke és szeretet" üzenetére.
4 Isten leírhatatlanul elszomorodott, felnyögött.
5 Isten olyan hangosan kiáltott, mintha egy távoli embernek kiáltana, aki nem hallja őt, csak ha nagyot kiált. Majd könyörögve folytatta:
6 Annyira felindultam, hogy nem voltam többé ura magamnak. Jézus megpróbált erőt önteni belém.

previous index next