HOME INDEX
TELJES SZÍVEMBŐL SZERETLEK


1987. november 25.Szeretett Jézusom, azokért szeretnék imádkozni, akiket arra választottál, hogy vezetőim legyenek.

hallgatlak. Fogd meg a kezem, mialatt hozzám imádkozol! 1

Kedves, megjövendöltem neked, hogy két szolgám fog téged vezetni. Mindkettőt én választottam ki még jóval születésed előtt. Tőlem jönnek, ők lesznek tanúid. Jöjj, hadd írjak X atyának:

"Kedves, nem kell félned, mert tervemet már jóval születésed előtt kigondoltam. Öröktől fogva tudom, hogy te fogsz engem szolgálni, kedves. Ne aggódjék szíved, hogy mit mondjál, vagy mit tegyél, mert én, az Ur adom ajkadra a szavakat. Én vezetlek, bennem vagy, az én szeretetemben. Én szenteltelek meg, áldott vagy.

En vezetlek vérző Testem belső mélységeibe. Töltsd be vágyaimat akaratom teljesítésével. Úgy kedvezek neked, hogy megadom a felismerés kegyelmét.

Maradj bennem! Add nekem minden gyengeségedet, szeretett lélek, add nekem mind, hadd semmisítse meg az én erőm! Végre fo sg z hajtani minden feladatot, amit számodra kijelöltem. Engem dicsőítve bízzál bennem, és én megsegítelek téged , akit kezem megáldott. Úgy őrizz szívedben, ahogy én őrizlek az enyémben. Töltsd meg szívedet az enyémből, hogy másoknak is adhass. Én, az Úr foglak táplálni. Bízzál bennem, és pihenj meg bennem! Én, az Úr áldalak meg; téged és minden vállalkozásodat."

Vassula, fogd meg a kezem, fogd meg a kezem és kövess engem! Érted?


Jézus a Szentlélek által vezetett, én mögötte haladtam. A Szent Péter templomba vitt. Kinyújtotta karját és mutatóujjával egy magányos alakra mutatott. II. János Pál pápa volt az. Egyedül ült ott gondolkozva; úgy tűnt, hogy mélyen elgondolkozott!

Látod Vassula? Várakozik - egyre várakozik.

Atyám, legyen meg a Te akaratod! Amen.

Át kell adni neki üzeneteimet beteljesítve mindazt, ami meg van írva. Jöjj kedves, közel az idő, ne félj! Ne feledd, előtted vagyok. Amit elkezdtem és megáldottam, azt be fogom fejezni. Jöjj, a Szeretet szeret és vezet téged. Tartsd kezedet az enyémben! Mi ketten?

Igen, Uram. Együtt. Ó, mennyire szeretlek Téged Jézusom, aki azért jössz Szíveddel kezedben, hogy nekünk felkínáld. 2 Uram, szeretlek.

Kedves, hogyan, miképpen tudnám mindezt végignézni és titeket elhagyni? Teljes Szívemből szeretlek téged, teljes Szívemből szeretlek benneteket! 3


1 Jézus kezét fogtam, míg Ő segített megtalálnom a helyes szavakat.
2 A végtelenül gyengédszívű Szeretet jön el ismét megsegítésünkre, hogy kiszabadítson a Sátán hálójából.
3 Éreztem Szívét, és azt szavakkal nem lehet kifejezni, hogy Jézusnak milyen nagy a szeretete irántunk.

previous index next