HOME INDEX
ISMERTESD MEG TEREMTÉSEMMEL NAGY SZERETETEMET!


1987. november 10.

Istenem, rendelkezz velem, véss mélyen belém mindent, amit Szíved akar. Legyen meg a Te akaratod és dicsőség legyen Nevednek!

Jöjj, hadd írjak mindkét szolgámnak Testem dicsősége érdekében.

Milyen szolgáidnak Uram?

X-nek és Dávidnak. 1 Itt az idő, hogy elhintsétek magjaimat az egész emberiség körében. Adjátok tovább üzenetemet! Megsegítem minden igyekezeteteket, ismertessétek Szavaimat, hadd ismerje meg teremtésem nagy szeretetemet és végtelen irgalmamat! Országom a béke, a szeretet és az egység országa lesz. Vasculát választottam, aki alkalmatlan és gyenge, hasznavehetetlen és nem ért a beszédhez. Ezt is írd le! { hallottam, amint a következő mondatot mondta, ránéztem, zavarba jöttem és haboztam. } Igen, akinek semmilyen ismerete sincs Egyházamról. Tiszta vásznat választottam, azért, hogy egyedül csak én, az Úr írjam rá művemet, és így váljék világossá, hogy tőlem származik mindaz, ami rá van írva. Én teszek mindent őáltala. Általa szólok, általa cselekszem. Én neveltem őt, betöltöttem minden művemmel, alkalmassá tettem arra, hogy hírvivője legyen üzenetemnek, amely ismertté fog válni. Továbbadjátok üzenetemet? Megteszitek nekem? Ne feledjétek, Jézus, az Isten szeretett Fia, az egész emberiség Megváltója, az Ige az, aki megáld benneteket! Megáldom igyekezeteteket. Akár örömmel, akár bánattal találkoztok, csak bízzatok, megsegítelek benneteket. Mindig előttetek járok, vezetlek és egyesítelek benneteket. Egyházam dicsőíteni fog engem! Elvezetlek benneteket vérző Testem belső mélységeibe. Megmutatom nektek töviseimet, fel fogyjátok ismerni őket. Ne legyen más célotok, mint dicsőségem! Soha ne kételkedjetek műveimben! A Szeretet ragyog felettetek, szeretteim, igyekezzetek tetszésemre lenni! Jöjjetek, veletek vagyok! Fogadjátok békémet! 2 Imádkozzunk az Atyához:

"Igazságos, szeretett Atyám!
Áldott legyen a Te Neved!
Gyűjtsd össze híveidet,a menny árassza ki igazságosságodat,
Szent Nevedet dicsérje szüntelen minden ajak!
Távozzék a csalók gonoszsága!
Segítsd a megtört lelkeket,
és keltsd új életre őket Szavad szerint!
Fogadalmamat megtartom és beteljesítem.
Egyházaidért könyörgök,
hogy legyenek mind eggyé,
Atyám, hogy Benned legyenek eggyé!
Amen."


Jézus segített nekem imádkozni - ezek az Ő szavai.


1 Jézus meglepettnek látszott kérdésem nyomán, mintha nekem mindezt értenem kellett volna.
2 Ezt felém fordulva mondta.

previous index next