HOME INDEX
NEM TARTOZOL A VILÁGHOZ


1987. november 5.

Bízzál bennem, engedd, hogy oda vezesselek, ahova akarlak, ne engedd el a kezem! Ne félj, megsebzett Testem belsejébe vezetlek. Vassula teljesítsd Szavam! Leányom, ne félj! Azt akarom, hogy tedd széppé kertemet!

Igazságos Atyám, nem tudom elrejteni félelmemet. Segíts! Engedd, hogy megkapjam erődet, engedj a Te világosságodban, Tebenned növekednem! Ne feledkezz meg rólam! Ha az a Te akaratod, tégy méltóvá szolgálatodra, és a Te szándékaid megvalósítására! Irgalmadra kérlek, bocsásd meg gyengeségemet és tökéletlenségemet! Cselekedj Szíved szándéka szerint, a Te akaratod teljesedjék, és ne az enyém! Amen.

A Szeretet megsegít téged. Ne feledd azonban, hogy hozzám jössz, mihelyt megismerték Szavamat! Nem tűröm tovább, hogy száműzetésben légy! Vágyakozik utánad Lelkem!

Atyám! Akkora örömet, akkora boldogságot és vigasztalást nyújtanak szavaid lelkemnek! Olyan boldog vagyok!

Kedves, igen, szeress, vágyakozz utánam, szerezz örömet e Szívnek, amely keresett téged. Hamarosan eljövök hozzád, de ameddig még a világban vagy, légy közelemben, igyál és egyél engem, dicsőíts és tisztelj! Légy teljes örömömre! Ne veszítsd el bátorságodat, ha megtagad téged a világ! Te éppúgy nem tartozol a világhoz, ahogy én sem tartoztam hozzá, amikor testben éltem. Tőlem származol, Atyád vagyok, éppúgy benned élek, ahogy te énbennem. Tiszteld Nevemet, dicsőítsd Testemet, maradj szeretetemben! Kövesd tanításomat, és maradj szeretetemben! Nem foglak cserbenhagyni, sem elhagyni, ne félj hát senkitől, kedves! Hintsd el magjaimat, amelyek a szentség gyümölcsét termik majd. Légy szent, mivel én Szent vagyok.

Hadd hallom, mit mond Jahve?
Amit Isten mond, az békét és szeretetet jelent gyermekeinek,
a Földnek, az Ő Testének, ha lemondanak oktalanságukról.
Mert közel van megváltása azokhoz, akik félik Őt,
s dicsőség lakozik majd a Földön.
Szeretet és imalom szállt most alá.
Igazságosság és béke ölel át most minket.
Az igazságosság jár mindig előtte,és a béke a lába nyomában. 1


Kedves, azt mondtam, hogy én fogom megöntözni gyümölcsöskertemet és készülök meglocsolni virágágyásaimat. hallgass rám, patakom folyóvá duzzad, és folyóm óceánná. Felragyogtatom a rendet. Fényemet mindenütt szétárasztom Testem dicsőségére. Jöjj hát, fogd meg a kezem, engedd, hogy vezesselek leányom! Ma ne dolgozz többet, pihenj meg Szívemben!


1Isten indított arra, hogy néhány szó megváltoztatásával leírjam a 85. zsoltár 9-12. versét.

previous index next