HOME INDEX
MINDENHATÓ VAGYOK - ÉN VAGYOK


1987. október 12.

Amikor látogatóban voltam valakinél, olyan tudományos folyóiratot találtam nála, amely a gondolkozás tudományos vizsgálatával foglalkozik, és minden lelki művet megkérdőjelez. Azt mondja, hogy manapság minden természetfeletti dolognak megvan a "természetes" magyarázata; az olyan fogalmaknak, mint a kettős személyiség, az érzékentúli felfogóképesség - ESP -, a tudatalatti, a gondolatátvitel, a hipnózis, a tömeghipnózis vagy az autószuggesztió. Tehát, a stigmákat autószuggesztióval lehet megmagyarázni, azzal, hogy a stigmatizáltak önmaguk idézték elő sebeiket, de az is lehet, hogy tudathasadásban szenvedtek, vagy szexuális gátlásaik voltak. Úgy tűnik, hogy az emberek mindig logikus magyarázatot keresnek. Manapság nem létezhetnek nagy próféták, mint Izaiás, mert az ő esetük tudományos irattárba kerülne. Hamarosan nem is lenne olyan stigmatizált szent, akit ne sorolnának be a skizofrénia, az autószuggesztió, vagy a hisztéria tárgykörébe. Nekem úgy tűnik, hogy Istennel akarnak versenyezni, és bebizonyítani azt, hogy Ő nem mindenható. Ó Istenem, miért?

Vassula, sokan vannak olyanok, akik nem hisznek bennem.


Egy dolgot azonban kérek Tőled, és valóban így gondolom: azt kérem, hogy semmisítsd meg mindazokat az elméleteket és tanításokat, amelyek Téged akarnak semmivé tenni. Ellenségeid ezek. Miért hagyod, hogy sokasodjanak? Semmisítsd meg őket, mert máskülönben hitünket fogják megsemmisíteni. Kérlek, tedd meg!

Azon kaptam magam, hogy én mondtam meg Istennek, mit tegyen. Túl messzire mentem.

Meg fogom tenni. Figyelj rám, ne szomorkodj, sohase kételkedj, hanem higgy, sohase fáradj bele az írásba! Kedves, ez az, amiért eljövök, mert nem nézhetem, hogy elvesszetek. Érted már Vassula? Kicsim, nem akarom, hogy eless!


Mi lesz a többiekkel? Azt akarom, hogy ők se essenek el. Azt kívánom, hogy támogasd őket, ahogy engem is támogattál.

Vassula, mindannyiotoknak segítek!


Isten elégedettnek látszott.

Ó Istenem, bocsásd meg nekem, hogy annyi mindent kérek Tőled! Lobbanékony vagyok, de nem tudom elviselni az igazságtalanságot. Bocsásd meg, hogy ilyen szókimondó vagyok.

Megbocsátok neked gyermekem, mondd!


Még más dolgok is foglalkoztattak.

El kell Neked mondanom, hogy ezeket az embereket a jelenlegi helyzetben életük utolsó pillanatáig sem lehet meggyőzni. Legfeljebb besorolják műveidet a MEGMAGYARÁZHATATLAN dolgok közé, de sohasem fogják azt mondani, hogy "valóban ez vagy az Istentől származik."

Meg fogom győzni őket. Hatalmam felettük áll. Megmutatom nektek, hogy mindenható vagyok. Mindenhatóságomat mindenütt látni fogjátok, bárhol lesztek. Egyetlen szem sem lesz képes tagadni, egyetlen ember sem fogja tagadni, hogy ez a jel tőlem származik.

Kedves, mivé lesznek akkor elméleteik? Miképpen fogják magukat érezni tudósaik? Mi történik egész tudományukkal? Meg fogom mutatni nekik, hogy mi az ő bölcsességük az én Bölcsességemhez képest. El fogom törölni ebből a világból, amit bölcsességnek hisznek. Ez egyik oka annak, hogy szolgálatomba állítalak. Beléd vésem Szavaimat, hogy képes légy előre jelezni tervemet. Én, az Úr, vagyok, voltam és mindenkor leszek. Ne tekintsetek olyannak, mint aki nem létezik! Én létezem!


Ó édes Istenem, imádlak! Azt kívánom, hogy ez a terv most, a mai napon, vagy jövő héten megvalósuljon.

Meg fogom valósítani tervemet, Vassula, ahogy mindig is megvalósítottam mindent, amit elkezdtem. Kicsim, imádkozzunk:

"Szeretett Atyám, szeretlek, áldalak, köszönöm irgalmadat, tégy Magadhoz méltóvá engem, hogy teljesen szolgálatodba vehess! Végy igénybe úgy, ahogy Neked tetszik. Szeretlek. Amen."


Kedvesem, megáldalak, nézz rám!

Ránéztem.

Te mosolyogsz!

A többit vonakodtam leírni.

Írd le!


És arcod gödröcskéit mutatod felém, amikor mosolyogsz.

Szeretlek.


Szeretlek Uram.

previous index next