HOME INDEX
LÉGY A SZERETET ÁLDOZATA


1987. október 5.

Bocsásd meg Uram teljes méltatlanságomat, kudarcaimat és hogy hiányzik belőlem minden jó, s hogy mindezzel a jelenlétedben bántalak meg Téged.

Teljesen megbocsátok neked.


Szeretlek drága, jó Uram.

Valahányszor azt mondod nekem, hogy "szeretlek", szemet hunyok méltatlanságod felett, elmegyek mellette, és visszatartom isteni igazságosságomat attól, hogy lesújtson rád, Vassula. Mert te valóban kimondhatatlanul méltatlan vagy. Enyhíted haragomat, amikor azt mondod, hogy szeretsz.

Jézus komolynak látszott, féltem tőle.

Félek tőled.

Szeretet vagyok, ne félj hát tőlem!


Ó Jézusom, bárcsak ne lennék ilyen bűnös, hálátlan és rosszindulatú.

Könyörületes vagyok irántad és könyörületből ritkán haragszom meg rád.


Tudom, hogy kegyelmed egyetlen cseppjére sem szolgáltam rá. Túlságosan jó voltál hozzám. Türelmes voltál, sohasem lobbantál haragra irántam. Te csak szerettél engem hibáimmal együtt. Elkényeztettél.

Vassula, mert ilyen az én irgalmasságom!


Jézus?

Én vagyok.


Istenem!

Én vagyok.


Kérlek Téged, taníts meg arra, hogy jobban szeresselek, és úgy, ahogy Te akarod, hogy könyörülhess rajtam, és én tisztelhesselek Téged.

Kicsim, én vagyok a te isteni Tanítód, aki tanítani fog téged. Ne kételkedj soha, ne kételkedj abban, hogy megbocsátok.


Nem Uram, nem kételkedem. Tégy Magadhoz méltóvá irántam való kegyelmedből és közeledj hozzám! Engedd meg, hogy dicsőíthesselek! Akadályozd meg, hogy vétkezzem, és hogy bűneimmel állandóan megbántsalak Téged, Kedvesem!

Áldj engem!


Áldott légy Jézus! Atyám, szeretlek.

Keresztutam állomásainál szeretnélek látni.


Ó Jézusom, hogyan? Elmegyek, de hogyan, kivel, ki vezet majd?

Elkeseredésemben szemem megtelt könnyel.

Könnyeidet tartsd arra az időre, amikor majd meghallod a sértéseket, amelyekkel Édesanyámat illetik!


Ó Jézus, segíts nekem!

Leányom, támaszkodj rám! Engedd, hogy tanítsalak! Járj kedvemben azzal, hogy ilyen engedelmes maradsz. Jöjj, légy közelemben, szeretlek.


Szeretlek Jézus, légy irgalmas hozzám tudatlanságom miatt!

Irgalmas vagyok, légy gyönyörűségemre, és mondd: "Uram, engedd meg, hogy áldozatod legyek, izzó szereteted áldozata. Imádni akarlak Téged és csak Téged, Veled együtt keresztre feszítve, sohasem nézve jobbra, vagy balra. Szomjúságodat kívánom csillapítani azáltal, hogy lelkeket nyerek meg számodra. Szereteted áldozata akarok lenni, szeretlek." Mondd ezt!

Megtettem.

Mostantól kezdve sohasem hagyod el Szívemet, Vassula. Válassz Vassula, a te életed és egy áldozati lélek élete között. Válassz!


Jézus, nem akarom, hogy elhagyj engem. Veled akarok lenni, melletted.

Akkor jól választottál, hozzám leszel hasonló. Légy a szeretet áldozata! Virágom, fényemben fogsz virágozni.


Köszönöm Neked, légy áldott mindazért, amit adsz nekem, és irántam való könyörületedért.

Fogadd békémet leányom, soha ne feledkezz meg jelenlétemről, engedd meg, hogy megpihenjek benned, mert te vagy az én otthonom.


Jézus, boldoggá teszel engem, és tanulok Tőled.

Virágom, tanítód vagyok és Istened. Jöjj, "mi ketten?"


Igen Uram.

previous index next